Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Activitats comercials

+ Perfil professional

Tècnic o tècnica en Activitats comercials

Perfil professional


COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.


DE QUÈ TREBALLA

 • Venedor/venedora.
 • Representant comercial.
 • Promotor/promotora.
 • Televendedor/televendedora.
 • Venda a Distància.
 • Teleoperador/teleoperadora (Call - Center).
 • Comerciant de botiga.
 • Gerent de petit comerç.
 • Tècnica/tècnic en gestió d'estocs i magatzem.
 • Cap de magatzem.
 • Responsable de recepció/d'expedició de mercaderies.
 • Tècnica/tècnic d'informació o d'atenció a client en empreses.


ON TREBALLA

 • Empreses de distribució comercial majoristes: centrals de compres, mercats centrals de proveïments, "autoservei a l'engròs"...
 • Empreses de distribució comercial minoristes: comerços, supermercats, hipermercats i grans superfícies comercials.
 • A l'àrea de comercialització d'empreses d'altres sectors productius.

Màrqueting i publicitat

Grau Superior

Horabaixa

Transport i

logística

Serveis comercials

Gestió de vendes i espais comercials

Grau Superior

Dual-matí/horab.

+ Perfil professional

Tècnic o Tècnica en Gestió de vendes i espais comercials - DUAL

Perfil professional


COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d'espais comercials.

Realitza funcions de planificació, organització i gestió d'activitats de compravenda de productes i serveis i de disseny, implantació i gestió d'espais comercials


DE QUÈ TREBALLA

 • Cap de vendes.
 • Representant o agent comercial.
 • Encarregada / encarregat de botiga o de secció d'un comerç.
 • Coordinador / coordinadora de comercials.
 • Supervisor / supervisora de telemarketing.
 • Aparadorista comercial.
 • Dissenyador / dissenyadora d'espais comercials.
 • Responsable de promocions punt de venda.
 • Especialista en implantació d'espais comercials.


ON TREBALLA

 • En empreses de qualsevol sector productiu.
 • En àmbit públic i privat.

Comerç internacional

Grau Superior

Horabaixa NOU
O a distància

+ Perfil professional

Tècnic o Tècnica superior en Comerç internacional - A distància

Perfil professional


COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Planificar i gestionar els processos d'importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies.

Realitza funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d'activitats de comerç internacional.Tècnica/tècnic en comerç exterior.


DE QUÈ TREBALLA


ON TREBALLA

 • En empreses de qualsevol sector productiu.
 • En àmbit públic i privat.


Fitxa TodoFP

Mòduls professionals de l'IES Berenguer d'Anoia

Els mòduls del 1r curs són comuns al 1r curs del cicle de Transport i logística.

Més informació sobre l'FP a distància

+ Perfil professional

Títol professional bàsic en serveis comercials

Perfil professional

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Realitzar operacions auxiliars de comercialització, «merchandising» i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de dades relacionades.


DE QUÈ TREBALLA

 • Auxiliar de dependent de comerç.
 • Auxiliar d'animació del punt de venda.
 • Empleada / empleat de reposició.
 • Caixera / caixer.
 • Operària / operari de comandes.
 • Carretonera / carreter de recepció i expedició.
 • Operària / operari de logística.
 • Auxiliar d'informació.


ON TREBALLA

 • Empreses de distribució comercial majoristes: centrals de compres, mercats centrals de proveïments, "autoservei a l'engròs"...
 • Empreses de distribució comercial minoristes: comerços, supermercats, hipermercats i grans superfícies comercials.
 • Departaments comercials.
 • Magatzems d'empreses d'altres sectors productius.

+ Perfil professional

Tècnic o Tècnica en Màrqueting i publicitat

Perfil professional


COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Definir i fer el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i promocionar i publicitar productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.

Realitza funcions de planificació, organització i gestió d'activitats de màrqueting, investigació comercial, publicitat i relacions públiques


DE QUÈ TREBALLA

 • Assistent del cap/cap de producte.
 • Tècnica / tècnic de Màrqueting.
 • Tècnica / tècnic en Publicitat.
 • Tècnica / tècnic en Relacions Públiques.
 • Organitzador / organitzadora d'esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.
 • Controlador / controladora d'emissió en mitjans de comunicació.
 • Tècnica / tècnic en estudis de mercat i opinió pública.


ON TREBALLA

 • En empreses de qualsevol sector productiu.
 • En àmbit públic i privat.


Fitxa TodoFP

Mòduls professionals IES Berenguer d'Anoia

Els mòduls del 1r curs són comuns al 1r curs del cicle de Gestió de vendes i espais comercials.

FORMACIÓ

PROFESSIONAL

PRIMER CURS

EN COMÚ

+ Mòduls

+ Fitxa TodoFP

+ Mòduls

+ Fitxa TodoFP

+ Mòduls

+ Fitxa TodoFP

+ Perfil professional

Tècnic o Tècnica en transport i logística

Perfil professional


COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Organitzar, gestionar i controlar les operacions de transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i en planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa.

Realitza funcions de planificació, organització, gestió i comercialització de el servei de transport i/o de logística.


DE QUÈ TREBALLA

 • Agent de transports o de càrrega (coordina les tasques del transport de mercaderies).
 • Cap de circulació/estació (controla i dirigeix la circulació dels vehicles en una estació)
 • Cap de magatzem (planifica, dirigeix i coordina les activitats d’abastiment, reposició i emmagatzematge i distribució dels materials i productes de l’empresa).
 • Cap de trànsit (organitza i gestiona les operacions de transport).
 • Comercial de serveis de transport (promociona, cerca clients i ven els serveis d’una empresa que ofereix serveis de transport).
 • Gerent de l'empresa de transport (dirigeix, planifica i organitza tots els procediment relacionats amb les activitats d’una empresa de transport).
 • Gestor / gestora de transport per carretera (és responsable dels pressuposts del transport per carretera, així com de la seguretat dels vehicles i els seus conductors/es).
 • Inspector / inspectora de transport de viatgers per carretera (controla la sortida de vehicles/conductors, planifica de serveis, realitza informes sobre el transport de viatgers per carretera d’una empresa)
 • Operador / operadora de transport/logística (donen servei a les empreses que han decidit externalitzar la part logística)
 • Tècnica / tècnic en logística del transport (prepara rutes, documentació, planifica càrregues, organitza i gestiona els mitjans de transport de l’empresa) o en logística
 • inversa (planifica, organitza i gestiona els procediments en cas de devolucions).
 • Transitari / transitària (persona intermediària entre l’exportador o importador i les companyies de transport).
 • Consignatari / consignatària de vaixells (persona intermediària que actua en nom i per compte del propietari d’un vaixell)


En els àmbits de:

 • Transport de mercaderies.

 • Transport de viatgers.

 • Per carretera.

 • Per via marítima.

 • Per via aèria.

 • Per via ferroviària


ON TREBALLA

 • En empreses de el sector del transport i la logística.
 • En empreses grans d'altres sectors, a l'àrea relacionada amb transport i logística.


Fitxa TodoFP

Mòduls professionals IES Berenguer d'Anoia

Els mòduls del 1r curs són comuns al 1r curs del cicle de Comerç internacional.


+ Mòduls

+ Fitxa TodoFP

+ Mòduls

+ Fitxa TodoFP

+ Info Dual

Més informació sobre la modalitat DUAL

Vídeo IES Berenguer d'Anoia DUAL 1

Vídeo IES Berenguer d'Anoia DUAL 2

Vídeo IES Berenguer d'Anoia DUAL 3

+ Mòduls

+ Fitxa TodoFP

+ Info Distància

Més informació sobre la modalitat a distància

Tríptic

PRIMER CURS

EN COMÚ

Grau Superior

Horabaixa

FP Bàsica
Matí

Grau Mitjà

Matí

ORIENTACIÓ A FP

PORTES OBERTES

26/05/2023

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

El programa ERASMUS permet que alguns alumnes puguin realitzar pràctiques formatives a altres països a través d'una beca de la Unió Europea.
A Grau Mitjà es realitzen la meitat de les FCT a Itàlia (5 setmanes).
Mentre que a Grau Superior es realitzen totes les FCT a Portugal (10 setmanes).
Per participar-hi, cal tenir-ho tot aprovat i passar un procés de selecció. A més, l'opció de fer ERASMUS es mantén o no en funció de les convocatòries d'aquest programa (en el moment de la matrícula no es pot assegurar que es mantengui el programa quan l'alumne cursi 2n)

El programa ERASMUS permet que alguns alumnes puguin realitzar pràctiques formatives a altres països a través d'una beca de la Unió Europea.
A Grau Mitjà es realitzen la meitat de les FCT a Itàlia (5 setmanes).
Mentre que a Grau Superior es realitzen totes les FCT a Portugal (10 setmanes).
Per participar-hi, cal tenir-ho tot aprovat i passar un procés de selecció. A més, l'opció de fer ERASMUS es mantén o no en funció de les convocatòries d'aquest programa (en el moment de la matrícula no es pot assegurar que es mantengui el programa quan l'alumne cursi 2n)

El proper 26 de maig a les 17h celebrarem la Jornada de portes obertes d'FP de comerç màrqueting.
En aquesta jornada l'alumnat i les seves famílies podran visitar el centre i veure exemples de les activitats que s'hi desenvolupen.