Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Curs 2023-2024

Reunió Famílies 2n trimestre

9. Torn obert de paraula
8. Banc de llibres
7. Informació Calendari final de curs
6. Procés de matriculació
5. Proves d'accés als cicles formatius
4. Criteris d'avaluació, promoció i titulació
3. Convocatòria de pendents
2. Web família
1. Informació general del grup

21

Aules

Malalties greus

Hàbits agenda/ treball

Respecte

Puntualitat/ Passadís

Heterogeni

17

12

29 alumnes:

4t ESO E

RESULTATS

Comunicació amb les famílies

És l'alumnat qui ha de ser conscient i responsable de preguntar al professorat de la/les matèries que té pendents i de lliurar els dossiers o les activitats.
Exàmens : setmana del 6 al 9 de maig

Convocatòria de pendents

En l'última reunió d'avaluació es tenen en compte els criteris de promoció pel següent curs: amb la nova normativa (Decret 107/2022) , la repetició és una decisió consensuada per l'Equip educatiu.
Cada trimestre hi ha una reunió d'avaluació on l'Equip docent del grup fa el seguiment acadèmic de l'alumnat i proposa les mesures per a la millora en la seua matèria.

Avaluació, promoció i titulació

Durant el mes de juliol es farà la MATRICULACIÓ.
Setmana del 6 al 10 de maig rebran un formulari del Molí del Sol de recollida de dades.
Encara no està el calendari d'admissió, s'avisarà les famílies a través dels tutors i per les xarxes socials quan es publiquen les dates.
L'alumnat de 4t d'ESO finalitzen l'etapa obligatòria i, per tant, han de fer una nova sol·licitud de plaça, tant si van a Batxillerat, com a Cicles: Procés d'admissió GVA

Procés de matriculació

Lloc on es realitzen les proves:
Tindre 17 anys o fer-los durant l'any de la prova.
Requisits

Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà.

Prova d'Accés Grau Mitjà

Reclamació llistes provisionals7 llistes definitives qualificacionsLliurament certificats de la prova
Llistes definitives candidats 22-23 Exàmens Llistes provisionals qualificacions
Llistes provisional
Inscripció
Calendari de les proves:

Calendari final i altres informacions

2a sessió orientació
Jornada de portes obertes CIPFP

Visita Cicles grau Mitjà Molí del Sol

Torn obert de paraula

¡grÀciEs!