Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Diana de Autoevaluación do Proxecto "Mulleres conformando ciencia"

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

Arrastra a estrella de cada área ao estadio que corresponde ao teu coñecemento

1

3

2

4

Cumprimento de tarefas

Contribución nos traballos grupais

Mellora e aprendizaxe

Comunicación e retroalimentación

Resolución de conflitos

Cumprín de forma satisfactoria coas tarefas

Cumprín só nalgunha das tarefas

Non cumprín coas tarefas asignadas

Cumprín de forma excepcional con todas as tarefas

O meu aprendizaxe foi satisfactorio

O meu aprendizaxe foi limitado

Non mellorei a miña aprendizaxe

O meu aprendizaxe foi excepcional

Satisfactorio

Algún esforzo

Foi limitada

Excepcional

Contribuín de forma satisfactoria

Contribuín de forma limitada

Non contribuín

Contribuín de forma excepcional

Contribuín de forma satisfactoria

Contribuín de forma limitada

Non contribuín de forma siginificativa

Contribuín de forma excepcional