Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Gestió de Projectes

Què és unProjecte?

que s'utilitzaran
s'han de dur a terme

Objectiu

Recurs
Recurs
Recurs
Acció
Acció
Acció

Tots el projectes son de Informàtica?

El projectes no son només aquells que involucren la informàtica.Un projecte es qualsevol planificació que inclogui un conjunt d'accions i de recursos necessaris per arribar a un objectiu concret.Podem trobar exemples de projectes a qualsevol àmbit.

El projectes no son només aquells que involucren la informàtica.Un projecte es qualsevol planificació que inclogui un conjunt d'accions i de recursos necessaris per arribar a un objectiu concret.Podem trobar exemples de projectes a qualsevol àmbit.

Podeu posar alguns exemples de projectes que no siguin projectes d'informàtica?

Proposem Projectes

ENDAVANT!

Teniu una tasca al Classroom

Model top-down

Estrategia característica de les ciencies de la computació, especialmente del desenvolupament de programari. Promogut als anys 70 per IBM.Es basa en la idea de "divideix i venceràs". Cada tasca es descompon en tasques més petites fins arribar a activitats concretes que permetin aconseguir l'objectiu inicial.Dona importància a la planificació i coneixement complet del sistema.No pot començar la codificació fins que s'ha aconseguit un nivell de detall suficient a almenys a alguna de les parts del sistema

Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Problema

Model bottom-up

Es comença dissenyant en detall les parts individuals.Després aquestes parts individuals s'enllacen per formar components més grans. Aquests compenents més grans, també s'enllacen fins aconseguir formar el sistema complet.És necessari coneixer totes les variables que poden afectar als elements del sistema.

Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Subproblema
Problema

Cicle de vida

Conjunt de etapes per les que passa un projecte des del principi al final.S'avança seqüencialment per portar un projecte des d'una idea fins al producte acabat.Cada fase té un propòsit diferent, amb la finalitat d'aconseguir que el projecte obtingui els millors resultats.

5Tancament del projecte

4Seguiment i control

2Planificació del projecte

3Execució del projecte

1Inici del projecte

Inici del projecte

 • Determinar la visió del projecte.
 • Documentar el que s'espera aconseguir.
 • Obtenir l'aprovació de la part amb capacitat de decisió.

Planificació del projecteDefinir:

 • Pla de gestió del projecte.
 • Abast del projecte de forma detallada.
 • Estructura de feina.
 • Anàlisi de riscs cuantitatius.- Possibles respostes als riscs.

Execució del projecte

 • Les idees i les planificacions comencen a cobrar vida.
 • S'assignen rols i responsabilitats per arribar a les metes previament definides.
 • Implica la gestió de recursos financers, humans i materials.
 • És molt important una bona comunicació, la resolució de conflictes, la motivació i mantenir el cronograma i pressupost.

Seguiment i control

 • Monitorització del progrés real del projecte.
 • Es posen en marxa les mesures correctives necessaries.
 • SEMPRE es requereixen canvis.

Tancament del projecte

 • Final del cicle de vida.
 • Es treuen les conclusions sobre tot el projecte.
 • Es recomana fer un anàlisi retrospectiu.