Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IKASTETXEAN:

 • Hizkuntza inklusiboa eta irudi ez-sexistak
 • Generoaren arabera bereizitako datu-bilketa.
 • Prestakuntza-ibilbidea, zikloka.
 • Gogobetetze-inkestak generoaren arabera +Berdintasunarekin lotutako galderak sartzea
moduluan.
 • Enpresarekin egindako lantokiko prestakuntzako kontratuetan, berdintasuna (irakasle eta ikertzaileak, protokoloa, etab.), diskriminaziorik eza arraza, etnia, sexua, adina, etab.
ERRONKETAN detektatu non txertatu Genero-ikuspegia:• Jorratutako gai horretan nabarmentzen diren emakumeen erreferentziak sartu dira?• Emakumeek egindako lana/aurrerapenak ikusarazten dira?• Intersekzionalitatea kontuan hartzen da?• Sektorean/gaian emakumeen eta gizonen artean dauden aldeak komentatzen/aipatzen dira?• Genero-ikuspegia txertatzen al da bibliografian?• Idatzizko eta ahozko hizkuntzaren erabilera inklusiboa egiten al da?• Irudiek, bideoek eta material grafikoek rolak eta estereotipoak iraunarazten (perpetuar) dituzte?

Hasierako ekarpenakgeneroaren eta aniztasunaren ikuspegitik

INTERSEKZIONALITATEA

 • Nola eta nork diseinatzen du erronka? eskatzen den produktua norentzat dago diseinatuta? (adib. arpoia)
 • Zein moduluk "zeharkatzen" du erronka?
 • Zer eragin du irakasle-taldeak erronkaren diseinuan?
 • Erronkaren diseinua orekatua izaten da emakumeen eta gizonen artean?
 • Erronka sozialak al dira? Edo beti industrialak?
 • Erronkarik diseinatzen al da RSCren begiradarekin (2030 Agenda)?
 • Zuen modulua eta LPO/EIE barne hartuko dituen gizarte-erronka diseinatzea.

ERRONKAK

TRESNAK

 • Curriculum inklusiboak eta estereotipatu gabeak diseinatzea.
 • Erlazionatu Agenda 2030 eta Balioak 4.0rekin.
 • Ikasle guztien parte-hartze ekitatiboa sustatzea.
 • Irakasle-taldea sentsibilizatzea eta prestatzea generoa eta intersekzionalitatea (Balioak).
 • Komunitatearekiko aliantzak (ODS17) (familiak, Ikaslan sarea, etab.) eta beste erakundeak (Emakunde, elkarteak, etab).