Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

Yr Awyr Dywyll

Cliciwch ar bob rhif i ddarganfod mwy...

3.BETH WELWCH CHI YNO?

2.Pam eu bod mor bwysig?

1. Beth yw gwarchodfa awyr dywll?

5. SUT I WARCHOD EIN HAWYR DYWYLL

4. PAM EU BOD YN BWYSIG I NI?

6.GWYLIWCH A THRAWSIEITHWCH Y FIDEO

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gartref i un o'r 21 GWARCHODFA AWYR DYWYLL yn y byd!Mae hyn yn golygu eu bod yn lefydd sydd yn gweld lefel isel iawn o olau artiffisial, felly gallwch weld y sêr a'r planedau yn well yma nac unrhyw le arall!Y SEFYDLIAD AWYR DYWYLL RHYNGWLADOL sydd yn penderfynu pa ardaloedd sy'n haeddu'r statws yma.

Gwarchodfa Awyr Dywyll

A WYDDOCH CHI?

 • Mae 3 Gwarchodfa Awyr Dywyll yng Nghymru!
 • Mae'r Parc Cenedlaethol yn 2,132km sgwâr!
 • Gallwch weld dros 1,000 o sêr ar noson glir yn Eryri!

 • Mae 60% o fywyd gwyllt a phlanhigion yn dibynnu ar dywyllwch i fyw!
 • Mae'r tywyllwch yn gallu hybu iechyd a lles pobl hefyd!
 • Gall gormod o olau artiffisial waethygu cynhesu byd-eang!
 • Maent yn cynnig lle i ymchwilwyr ddysgu mwy am y gofod a'r sêr!

Pwysigrwydd Gwarchodfeydd Awyr Dywyll

Pam fod y Warchodfa yn bwysig i ni yng Nghymru?

Fel y dywedwyd ynghynt, mae gwarchodfeydd awyr dywyll yn gallu bod yn dda i'n hiechyd a'n lles:

 • Gall leihau risg o gancr drwy helpu cadw lefel yr hormon 'melatonin' (hormon cwsg) yn iach.
 • Gall wella iechyd ein llygaid drwy gael gwared â golau artiffisial.

OND HEFYD:

 • Gall ddenu twristiaid i weld y sêr, a felly dod ac arian i'r ardal!

Mae sicrhau bod ein Gwarchodfeydd Awyr Dywyll yn ddiogel yn gyfrifoldeb ARNOM I GYD. Gallwn helpu'r achos drwy:

Sut i warchod ein hawyr dywyll?

 • Sicrhau ein bod yn pwyntio goleuadau artiffisial am i lawr.
 • Gwneud yn siwr ein bod yn defnyddio golau pen dim ond pan oes ei angen pan allan gyda'r nos.
 • Cau'r lleni i gadw golau tai y tu fewn.
 • Ymweld â gwarchodfeydd er mwyn eu cefnogi.
 • Addysgu pobl eraill am beryglon golau artiffisial!

Mae nifer o anifeiliaid a phlanhigion Cymreig yn dibynnu ar y tywyllwch. Mae sawl rhywogaeth o greaduriaid y nos fel ystlumod, tylluanod a draenogod yn boblogaidd yn y warchodfa!

Bywyd Gwyllt

Mae'n bosib gweld dros fil o sêr yn y Parc Cenedlaethol yn Eryri pan mae hi'n noson glir! Hefyd, gallwch weld y llwybr llaethog a'r planedau agosaf i ni!

Y Sêr a'r Planedau

Os yn lwcus iawn, gallwch hyd yn oed weld digwyddiadau cosmig, fel goleuadau'r gogledd neu gawod feteor!

Digwyddiadau cosmig