Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

començar

EL TEXT ARGUMENTATIU

Tesi

Tema

Arguments

1/6

ELEMENTS

És la idea que es defensa, és a dir, la postura de l’emissor respecte al tema polèmic.

1/6

ELEMENTS

next

Tesi

Tema

Arguments

2/6

ELEMENTS

Es refereix a l'assumpte sobre el qual girarà l’argumentació. L’objecte de l’argumentació sol ser polèmic.

2/5

ELEMENTS

next

Arguments

Tema

Tesi

3/6

ELEMENTS

Són les raons, proves, exemples, etc. que recolzen la tesi.

3/6

ELEMENTS

següent

Cos argumentatiu o desenvolupament

Conclusió

Introducció

4/6

ESTRUCTURA

Presentació del tema de la controvèrsia. Intenta captar l’interès del destinatari. Explicitació del punt de vista o de l’opinió que es vol defensar.

4/6

ESTRUCTURA

següent

Conclusió

Introducció

Cos argumentatiu o desenvolupament

5/6

ESTRUCTURA

Part més extensa. Presentació ordenada i clara dels arguments, introduïts pels connectors o marcadors textuals.

5/6

ESTRUCTURA

següent

Cos argumentatiu o desenvolupament

Introducció

Conclusió

6/6

ESTRUCTURA

Recull la tesi i resumeix els principals arguments que la sostenen.

6/6

ESTRUCTURA

final

1/6

intenta-ho de nou