Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ORDENA CRONOLÓGICAMENTE

Solución

A

D

F

e

j

G

no razonamiento

Receptor

Autoritarios

Memorizacion

Interaccion entre a lumnos

Participacion activapart

proyectos y tecnoligia

Facilitador de aprendizaje

Ambiente dinamico e interactivo.

1 - A

2 - C

3 - F

4 - I

5 - H

6 - G

7 - B

8 - J

9 - D

10 - E