Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PE5 Pla d'empresa

Tràmits i constitució de l'empresa

OBJECTIUS

Aprendre a gestionar els tràmits més senzills de constitució d´una empresa. Localitzar en pàgines web oficials els documents necessaris per crear una empresa.

desenvolupament

Abans d´iniciar un projecte es convenient traçar un pla organitzat de treball:

  1. Pots començar localitzant el PAE més proper al teu domicili i analitzar quins tràmits hi pots dur a terme.
  2. Desprès, traça un esquema amb els passos que seguiràs per realitzar les activitats necessàries per constituir i posar en marxa l´empresa, i ordenal´s cronològicament.
  3. Finalment, analitza on s´ha de fer cada tràmit, localitza´n l´adreça exacta i fes un estudi de proximitats..

desenvolupament

Elabora una taula com la següent i completa-la, a manera de guia, per organitzar el teu treball. Així mateix, localitza a internet els formularis dels tràmits de la taula i els que són necessaris per iniciar la teva empresa, i emplena´ls.

desenvolupament

El pas següent consisteix en organitzar el temps cadascuna de les accions que posaran en marxa l´activitat productiva de la teva empresa. Les dates s´hi poden indicar per mesos o per trimestres.

desenvolupament

El pas següent consisteix en organitzar el temps cadascuna de les accions que posaran en marxa l´activitat productiva de la teva empresa. Les dates s´hi poden indicar per mesos o per trimestres.

desenvolupament

El pas següent consisteix en organitzar el temps cadascuna de les accions que posaran en marxa l´activitat productiva de la teva empresa. Les dates s´hi poden indicar per mesos o per trimestres.

desenvolupament

Costos inicials: Analitza quant costarà cadscun dels tràmits de constitució i posada en marxar de l´empresa i calcul´n el total. Assegurances: Per reduir riscos , es pot recòrrer a la contractació d´una assegurança. Les principals modalitats són l´assegurança de robatori, multirisc de comerç i oficines, d´accidents, d´incendis, de canvi de moneda estrangera , etc. Per això es important estudiar l´assegurança que mes ens convé i tambè tenir en compte l´assegurança de vida de l´empresari si vol contractar un crèdit o un préstec.

ENDAVANT!!!!!!!