Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Retroalimentació i avaluació de l'usuari/a

Usabilitat i qualitat del contingut

Originalitat i llicència

Accessibilitat

Rellevància per als objectius educatius

Actualitat del contingut

Precisió i exactitud de la font

Fiabilitat de la font

Criteris per fer una cerca acurada de recursos digitals

Credibilitat de l’autor i referències professionals

Les fonts empradres en aquest recurs han estat citades?

La data de publicació és recent?

 • Quines són les mesures d'atenció a la diversitat aplicades?
 • Hi ha versions adaptades a les diferents NESE?
 • Contempla la visió a través del DUA?

 • Es respecten els drets d'autoria i originalitat?
 • Hi ha actualitzades les llicències i permisos corresponents?

 • L'ús d'aquest recurs és fàcil en totes les seves parts (disseny, navegació, organització de la informació...)?
 • La qualitat general del recurs és bona?

 • Els objectius són adequats als aprenentatges en qüestió?
 • Hi ha una relació entre el recurs digital i el programa d'estudis/currículum?

 • Hi ha ressenyes i puntuacions d'altres usuaris? Són positives?
 • Altres docents han utilitzat aquest recurs? Quina és la seva opinió?