Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

Transcript

ABP preparem una dieta saludable!

Competències clau

estàndards d'aprenentatge

Mètodes d'avaluació

producte final

tasques

Difusió

Recursos

eines tic

Agrupaments/organització

-Comunicació lingüística-Ciència, tecnologia i enginyeria-Digital-Personal, social i d'aprendre a aprendre

"De quina manera podríem modificar la nostra dieta perquè fos més saludable?" A partir d'aquesta pregunta d'indagació crearem una proposta de menú setmanal saludable per conscienciar-se a ells mateixos i a la resta d'alumnat sobre l'alimentació saludable.

S'estableixen relacions entre els conceptes previs i es reforça la construcció del nou coneixement.

-Ús d'Internet per a les consultes.-Apunts de les classes anteriors.

-Ús de programes de disseny com Canva.

- Prendre nota de la nostra dieta setmanal.-Crear una rúbrica per a dietes saludables i analitzar-la.-Creació d'una dieta setmanal saludable.

Les tasques es realitzaran de forma individual i en grups de 4 o 5 alumnes, dins l'aula.

Creació de pòsters amb la informació dels àpats diaris que constitueixen la dieta setmanal i exposició d'aquests en el centre educatiu.

- Rúbriques de desenvolupament del projecte-Co-avaluació

Idea original: