Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LGL 3º 3ªAVALIACIÓN CURSO 23/24

OBXECTIVO DOCURSOFALARDES + EN GALEGO

ACTIVIDADES DIARIAS

PROBA ORAL 1- 4 DE ABRIL 2- 8 DE MAIO

LIBROS DELECTURA

PROBAS ESCRITAS

IES DE CARRAL

PROXECTO:AMAR O MAR

XOVES 2 DE MAIOXOVES 6 DE XUÑO

DATA MÁXIMA:7 DE XUÑO

3º TRIMESTREOBRA DE TEATRO

caderno

Falar

traballo en clase

escoitar

OBRA DE TEATRO

RECUPERACIÓN FINAL

VENRES 14 DE XUÑO(SÓ PARA O ALUMNADO SUSPENSO)