Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Contextualització teòrica

Justificació

Presentación delproducto final

Concreccióncurricular

Contenidostransversales

Transposicióndidáctica

Metodología

Atención ala diversidad

Evaluación

Recursosdidácticos

evidència 2. mILLORA DEL CATALÀ A L'ESCOLA

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

Plásmala en una ventana

¿Tienes una idea?

 • Visita las preferencias de Analytics;
 • Activa el seguimiento de usuarios;
 • ¡Que fluya la comunicación!

Usa este espacio para añadir una interactividad genial. Incluye texto, imágenes, vídeos, tablas, PDFs… ¡incluso preguntas interactivas!Tip premium: Obten información de cómo interacciona tu audiencia:

¿Tienes una idea?

Aquí puedes incluir un dato relevante a destacar

Aquí puedes incluir un dato relevante a destacar

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

Plásmala en una ventana

¿Tienes una idea?

 • Visita las preferencias de Analytics;
 • Activa el seguimiento de usuarios;
 • ¡Que fluya la comunicación!

Usa este espacio para añadir una interactividad genial. Incluye texto, imágenes, vídeos, tablas, PDFs… ¡incluso preguntas interactivas!Tip premium: Obten información de cómo interacciona tu audiencia:

¿Tienes una idea?

Aquí puedes incluir un dato relevante a destacar

Aquí puedes incluir un dato relevante a destacar

El centre que se m’ha assignat per a la realització de les pràctiques III del Centre d’Ensenyança Superior Alberta Giménez CESAG, ha estat el Col·legi Cooperativa Son Verí Nou situat a Llucmajor/….. codi postal……….. llucmajor illes balears. És un centre privat aconfesional que cerca la formació integral dels alumnes, impartint tots els nivells educatius: Educació Infantil des dels 0 anys, Educació Primària, Educació Secundària i el Batxillerat. El col·legi es va fundar l’any 2004 amb la il·lusió d’un grup de professionals que creien que es podía educar de manera distinta, respectant la individualitat i el ritme de creixement de cada infant. El projecte va sorgir i ha existit sempre baix la forma de cooperativa, vivint cada vegada més el seu dia a dia els valors cooperatius de l’ajuda mútua, la responsabilitat, la democràcia, la igualtat, l'equitat, la solidaritat, la honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres. És un col·legi petit i molt familiar, només hi ha una línia de cada curs. El carrer on està situat és ampli, es troba devora l’Hospital Quirón Salud, i està poc transcurrit, aspecte que facilita el trànsit dels alumnes tant per a l’entrada al centre com a la sortida. És un col·legi que es caracteritza per donar les classes en espanyol, excepte la de català, i per tenir les assignatures d’Educació Emocional, Robòtica i Alemany. El curs que se m’ha assignat és 6è de Primària. Són 25 alumnes d’entre els 11 i els 12 anys. La procedència d’ells és majoritàriament alemanya, russa i austríaca, i una minoria són natius a Mallorca. Tenen un nivell sociocultural alt i el nivell d’implicació de la gran majoria de les famílies hi és present, i l’educació i el respecte són abundants. El motiu d’aquesta situació, segons m’han comentat al mateix centre, és pel barri on està situat, ja que és un barri a una urbanització d’un nivell econòmic alt i que no totes les famílies es poden permetre, que és un centre privat i per tant, la despesa econòmica que suposa provoca que sols algunes famílies es puguin permetre, és a dir, és una jerarquització. A més, un dels aspectes que també provoca aquesta arribada de famílies alemanyes, russes i austríaques és el fet que l’ensenyança es doni directament en espanyol sense demanar un coneixement mínim del català; també el fet d’impartir una assignatura com l’alemany, que els permet seguir connectats amb el seu idioma natiu en molts casos; i que l’assignatura en anglès sí que requereix un nivell suficientment alt.Quant al grau de coneixement i ús de les llengües oficials és relativament molt baix, parlen sempre en espanyol, degut a que les classes, com he mencionat anteriorment s’imparteixen en espanyol i entre ells parlen alemany, sense suposar un problema pel centre ni per a les persones natives, a part que són una minoria, aquestes porten tants anys al centre, que pràcticament poden entendre l’alemany sense dificultat encara que no el parlen, per tant, provoca que els infants entre ells parlin encara més l’alemany. A més, el grau de coneixement de la llengua catalana és pràcticament inexistent, de fet, és tan baix que a 6è de primària sols tenen nocions bàsiques d’alguns textos, poden entendre algunes paraules, inclús frases, però no el parlen. Per altra banda, el nivell del català escrit és encara més baix perquè escriuen les paraules així com sonen. Aquest aspecte crida l'atenció ja que tenint en compte que és un centre que es troba a les Illes Balears i que la llengua oficial és el català.La llengua catalana és un patrimoni cultural i un element d’identitat que les Illes Balears comparteixen amb altres territoris tant de l’Estat espanyol com d’altres estats. Amb el català, les Illes Balears han contribuït, al llarg dels segles, amb veu original i pròpia, a la cultura europea i universal. El català és una part del patrimoni lingüístic i cultural europeu, i Europa sense aquesta part seria diferent del que és. Seria, amb tota seguretat, menys rica i menys plural. La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears perquè és la llengua parlada en aquest territori històricament. Per tant, és la llengua que ha de cohesionar la societat. Als centres educatius, l’ensenyament en llengua catalana ha estat sinònim de qualitat d’ensenyament i ha de continuar sent-ho, sinònim de qualitat. Dades sobre l’ensenyament infantil i primari a les Illes Balears (Felip Munar i Munar, 2009).

Contextualització teòrica

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

Plásmala en una ventana

¿Tienes una idea?

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

Plásmala en una ventana

¿Tienes una idea?

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

Plásmala en una ventana

¿Tienes una idea?

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

Plásmala en una ventana

¿Tienes una idea?

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

Plásmala en una ventana

¿Tienes una idea?