Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Mapa Mental

TÈCNIQUES PER IMPLEMENTAR I MANTENIR LA CONDUCTA

Preparació de resposta

Tècnica de Premack

L'emmotllament o aproximacions successives

El modelatge o aprenentate per observasió

Primers Passos

Aprenentatge per observació

Modelatge

Activitats

Noves habilitats

Mapa Mental

Tècniques per fer desapareixer conductes

La retirada d'atenció

El Càstig

El temps fora

Ignorar i reforçar

Retirar situació o entron

Conseqüència

El reforç positiu de manera mterial, social o amb activitats gratificants, per reforçar el nen o nena amb alguna cosa que li agradi quan reprodueixi la conducta que es vol implementar.

Existència d'un model que duu a terme la conducta que es vol implantar davant la persona usuària, perquè aquesta la imiti.

Els nens i nenes observen com les persones més properes del seu entorn solucionen problemes o assumeixen responsabilitats i fins i tot observen les seves conductes.

Ensenyar als infants noves habilitats com cordar-se les sabates dividint-les en petits passos reforçant els petits passos que realitzen per a arribar a l'objectiu final.

  • Indicador Verbal: "No pugis al sofà amb les botes posades"
  • Indicador Gestual: L'adult dirigeix la mirada cap a les botes.

  • Ajuda a fer els pirmers pasos per iniciar una conducta
  • Ajudar als nens a desenvolupar habilitats per fer fornt a diverses situacions i reptes de manera efectiva.

Utilitzar una activitat agradable o més desitjada pel nen o nena perquè en reforçi una altra que li resulta desagradable o menys desitjada.

Ignorar la conducta conflictiva, caldrà tenir paciència, ja que l'infant necessitarà un temps per reaprendre que l'esfroç li arribarà quan la seva conducta sigui l'adequada

Aquesta és deu utilitzar com a últim recurs i combinar-se amb altres metodes.

Retirar a l'infant temporalment d'una situació o entorn específic en resposta al seu mal comportament.

  • Utilitzar només en situacions en que les conductes siguin especialment perjudicials per als altres o per ells mateixos
  • Administrar inmmediatament després de la conducta
  • No abusar d'questa tècnica

Aparició d'una consequencia desagradable després d'una conducta inadequada o la retirada d'un privilegi o situació agradable de què gaudia l'infant.