Want to make creations as awesome as this one?

components electronics basics

Transcript

començar

Presentació

components electrònics bàsics

01

02

Índex

transistor

potenciòmetre

Led

condensador

Resistor

Bobina

05

03

06

04

Una bobina és el component passiu d'un circuit elèctric que emmagatzema energia com a camp magnètic a través del fenomen conegut com a inducció.

Bobina :

Els resistors s'utilitzen als circuits per limitar el valor del corrent o per fixar el valor de la tensió

Resistor :

Un condensador és un dispositiu capaç demmagatzemar energia en forma de camp elèctric.

condensador :

Un Led és un tipus particular de díode que emet llum en ser travessat per un corrent elèctric.

Led :

Un potenciòmetre és un sensor utilitzat en el mètode electroquímic per mesurar el pH duna dissolució.

potenciòmetre :

Un transistor permet la transferència adequada denergia elèctrica entre les diferents parts dun circuit elèctric

transistor :