Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

GOLDEN HOUR

QUESTION 01

Els paquets de mesures en la Golden Hour són (selecciona les correctes):

Prevenció de la sepsis vertical

Prevenció de la hipotèrmia

Prevenció i tractament de la hipoglucèmia

Prevenció de la HIV

QUESTION 02

Per tal de prevenir la hipotèrmia, quin d'aquest fluids intravenosos es poden escalfar?

NPT

Antibiòtics

Transfussió d'hematies

CORRECT!

Càrregues de volum

QUESTION 02

Per tal de prevenir la hipotèrmia, quin d'aquest fluids intravenosos es poden escalfar?

NPT

Antibiòtics

Transfussió d'hematies

CORRECT!

Càrregues de volum

QUESTION 03

L'actitut més important davant en el maneig de la hipoglucèmia és...

Iniciar perfussió amb glucosa en tot nadó de < 35SG

Corregir la hipogluèmia amb bolus de glucosa amb infusió ràpida

Controls horaris de glucèmia fins obtenir valors correctes

Administrar alimentació/suero/NPT abans de la primera hora de vida

CORRECT!

QUESTION 04

Pel que fa a l'assignació de rols durant l'ingrés a la unitat quina és la certa?

Per tal que l'ingrés es pugui fer ràpidament, com més gent pugui col·laborar millor

Hi ha un responsable del control de l'entorn

Millor distribuir les tasques un cop el nadó ja estigui a la uniat

No sempre caldrà fer les cures entre 2 professionals

CONGRATULATIONS!

START OVER?

...TRY AGAIN?

NO!