Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KOEBALUAZIOA ERDI AROA

DENBORALIZAZIOA

Maila altua

Maila ertain-altua

Maila ertain-baxua

Maila baxua

GAIA ETA EDUKIAK MENPERATZEA

Maila altua

Maila ertain-altua

Maila ertain-baxua

Maila baxua

IDAZKERA ETA ORTOGRAFIA

Maila altua

Maila ertain-altua

Maila ertain-baxua

Maila baxua

TXUKUNTASUNA

Maila altua

Maila ertain-altua

Maila ertain-baxua

Maila baxua

ESKERRIK ASKO ERANTZUNENGATIK

DATU BILKETA

Denboralizazioa

DATU BILKETA

Gaiak eta edukiak menperatzea

DATU BILKETA

Idazkera eta ortografia

DATU BILKETA

Txukuntasuna

KOEBALUAZIOA

Akats ortografiko asko daude baina behintzat idatzitako guztia euskaraz dago.

Ia ez da idatzitakoa ulertzen, oso zaila egiten da txostena irakurtzea, grafia eskasa, zirriborroz beteta edota marjinak errespetatu gabe.

Erraz irakurtzen den txostena da, grafia egokiarekin, baina zirriborroak agertzen dira edota marjinak ez dira beti errespetatzen.

Landutako gaiak zein edukiak ondo azaltzen dira, baina informazioa falta da.

Landutako gaiak zein edukiak ondo azaltzen dira, emandako informazio esanguratsuena adieraziz.

Txostenean azaltzen diran gai guztiak ez dira bete zehazturiko datarako, nahiz eta beteriko gaietan azaltzen diren galdera guztiak erantzun.

Nahiz eta irakurri, zaila egiten da kasu batzuetan idatzitakoa ulertzea. Zirriborroak agertzen dira edota marjinak ez dira beti errespetatzen.

Txostenean azaltzen diran gai guztiak zehazturiko datarako bete dituzte eta baita galderak guztiak erantzun ere.

Ortografiaren erabilera bikaina izan da, akats gutxi egon dira eta hiztegi aberatsa erabili da.

Erraz irakurtzen den txostena da, grafia egokiarekin, zirriborrorik gabe eta marjinak errespetatuz.

Txostenean azaltzen diran gai guztiak zehazturiko datarako bete dituzte, baina galdera batzuk erantzun gabe geratu dira.

Akats ortografiko pilo bat daude eta gainera euskararen erabilera desegokia izan da, erdarakada asko azaltzen dira.

Ortografiaren aldetik akats batzuk egon dira, baina orokorrean euskararen erabilera egokia izan da.

Nahiz eta informazioa egokia izan, ez dira landutako gai guztiak azaldu. Gai batzuk jorratu gabe geratu dira.

Ez dute txostena zehazturiko datarako entregatu edota epez entregatuta, soilik gai batzuk landu dituzte, gai hauetan azaltzen diren galdera guztiak erantzun gabe.

Gai batzuk azaldu gabe geratu dira eta gainera emandako informazioa okerra da.