Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

En què consisteix el Pla Endreça Barcelona?

Es tracta d'un pla de manteniment integral que va començar el 2023 i es preveu fins al final del mandat, que contempla accions coordinades amb tots els serveis municipals per a garantir l'excel·lència de l'espai públic.

Les mesures es despleguen en vuit eixos:

Autoritat municipal i convivència

1

Manteniment i neteja

2

Mobilitat

Impuls de la corresponsabilitat

4

Actuacions urbanes i edificis

5

Mitjans i tecnologia

6

Animals

7

Nova gestió de l’espai públic

8

3