Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

comença

Quiz Cèl·lula

Pregunta 1/6

Funció de relació

funció d'expressió

funció de temperatura

Quines d'aquestes funcions son de la cèl·lula?

Pregunta 2/6

Cloroplast

Vacúols

Nucli

Quina d'aquesta coses no forma part de la estructura de la cèl·lula animal?

Pregunta 3/6

Cèl·lula procariota

cèl·lula plana

Cèl·la castanya

Quins d'aquets tipus de cèl·lula existeix de veritat?

Pregunta 4/6

Qué significa que un essérs sigui pluricèl·lular?

Tenen mes de una cèl·lula

No tenen cap cèl·lula

Tenen només una cèl·lula

Pregunta 5/6

Quina d'aquestes carecteriztiques formen part de les cèl·lules eucariotes?

Estan dins tots el animals,exepte les bacteris

Estan dins tots els bacteris, exepte tots els animals

tenen dues o mes antenes

Les cèl·lules vegetals tenen paret cel·lular i les animals no .

Les cèl·lules animals no tenen membrama plàsmica

Les cèl·lules animals es poden nutri i les vegetals no

Pregunta 6/6

Diferenciens entre cèl·lules vegetals i animals

Ets tot un ninja!

Tornes a començar?

Error

No has seguit el teu camí ninja

Torna a intentaro