Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Vomit → Vomiting Els músculs de l'estómac es contrauen (es comprimeixen) i expulsen el contingut de l'estómac (líquids i aliments) per la boca

Sang en l’orina → Blood in the urinePot ser degut a un problema als ronyons o alguna altra part de les vies urinàriesDolor al pit que irradia cap al braç esquerra → Chest pain radiating to left armInfart: és una de les causes més greus de patir dolor al braç esquerre. S'acompanya d'un dolor opressiu i sobtat al pit o dificultat per respirar.Insomni → InsomniaTrastorn del somni comú. Si ho pateix té problemes per agafar el son, quedar-se adormit o tots dos.Sensació de tremolors → Feeling of tremorsTota persona té alguna tremolor quan mou les mans. La fatiga, l'estrès, la ira, la por, la cafeïna i el tabaquisme poden empitjorar aquest tipus de tremolor.Pal·lidesa en la pell → Pale skinLa pal·lidesa pot ser causada per: Anèmia (pèrdua de sang, malnutrició o malaltia subjacent) Problemes amb l'aparell circulatori.Somnambulisme → SleepwalkingTrastorn que passa quan les persones caminen o fas una altra activitat estant encara adormides.Dolor d’orella interna → Inner ear painEl mal d'oïda es pot originar per condicions i malalties sense relació directa a l'òrgan, hi ha una àmplia quantitat de causes potencials. La més comuna és l'otitisCongestió → CongestionLa congestió nasal, també anomenat nas tapat, és una sensació de tapament al nas o a la cara. També pot incloure líquid que surt del nas o goteja, o que se sent a la part posterior de la gola.

Mal d'estómac → Stomachache És el dolor que se sent a l'àrea entre el pit i l'engonal, sovint anomenada regió estomacal o ventre.

Desorientació o confusió → Disorientation or confusion Pot ser un símptoma de delírium. És la dificultat per pensar amb claredat i la velocitat acostumada.

Mal de cap → headaches Dolor punxant o palpitant que varia de moderat a sever i pot afectar un o ambdós costats del cap Restrenyiment → Constipation Disminució en la freqüència evacuatoria de l'excrement o en els excrements durs i difícils d'expulsar. Erupcions cutànies → Skin rash L'aparició de forma sobtada o ràpida de lesions a la pell. Són erupcions sobtades les de la urticària, l'exantema sobtat, erupció per fàrmac, etc.

Mareig → Dizziness Es presenta quan al cervell no està arribant prou sang

Signes i símptomes