Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EMPEZAR

QUIZ BOMBA EFECTE HIVERNACLE

PREGUNTA 01

Què és l'efecte hivernacle?

Un fenomen artificial causat per la contaminació

Un procés natural que regula la temperatura de la Terra

Un esdeveniment climàtic extrem provocat per l'home

Una tècnica utilitzada per reduir la temperatura global

PREGUNTA 02

Com afecta l'efecte hivernacle els ecosistemes marins?

Augmentant la diversitat d'espècies marines.

Reduint la temperatura de les aigües marines.

Augmentant la pesca marina

Acidificant els oceans i afectant la cadena alimentària marina.

¡BIEN!

PREGUNTA 03

Disminució del nivell del mar a causa del desgel dels glaciars

Augment del nivell del mar a causa de l'augment de la temperatura global

Acidificació dels oceans a causa de l'absorció de CO2

No té cap impacte en el nivell del mar

Quina és una de les conseqüències de l'efecte hivernacle en el nivell del mar?

¡BIEN!

CONTINUAR

PREGUNTA 04

Quin efecte té l'efecte hivernacle en els patrons de precipitació?

Augment del nivell del mar i disminució de les sequeres.

Acidificació dels oceans i disminució de les inundacions.

Augment del nivell del mar i alteració dels patrons de precipitació.

Reducció dels huracans i tifons.

¡BIEN!

PREGUNTA 05

Quin efecte té l'efecte hivernacle en els patrons de precipitació?

Provoca sequeres més prolongades

Genera pluges més intenses

Augmenta la neu en regions àrtiques i antàrtiques

No té cap efecte en els patrons de precipitació

¡BIEN!

PREGUNTA 06

Quins impactes directes pot tenir l'efecte hivernacle en la salut humana?

Augment de les malalties relacionades amb la calor i les inundacions.

Reducció de les malalties relacionades amb la calor.

Millora de la qualitat de l'aire.

Increment de la disponibilitat d'aigua dolça per al consum humà.

¡BIEN!

CONTINUAR

PREGUNTA 07

Quina és una de les principals causes del canvi climàtic segons el text?

La disminució de la contaminació atmosfèrica

L'augment de gasos que contribueixen a l'efecte hivernacle

L'ús d'energies renovables

La reducció de les emissions de CO2

¡BIEN!

PREGUNTA 08

Quina d'aquestes opcions no és una acció correctiva

Incinerar els residus de les grans ciutats

Estalviar els recursos minerals

Disminuir la contaminació

Reducció de residus a eliminar

¡BIEN!

PREGUNTA 09

Quin és un dels efectes secundaris de l'efecte hivernacle?

Reducció del nivell del mar

Congelació dels pols de la Terra

Augment de la producció agrícola

Augment de la temperatura mitjana global

¡BIEN!

¡ENHORABONA!

¿TORNAR?

¿VOLVER A INTENTARLO?

¡NO!