Want to make creations as awesome as this one?

Resumen de continguts (VAL)

Transcript

UD07-AP02-V01

QUIZ ECONOMIA CIRCULAR

Pregunta

Estratègia deliberada per a dissenyar béns que perden la funcionalitat en un termini curt i cal comprar-los de nou...

Obsolescència programada

Disfuncionalitat programada

Obsolescència dissenyada

1/10

SIGUIENTE

¡CORRECTO!

Pregunta

1/10

NO és una manera de allargar la vida dels productes

Comprar, usar i llançar

Comprar i vendre de segona mà

Evitar l'obsolescència programada

Pregunta

2/10

SIGUIENTE

¡CORRECTO!

Pregunta

2/10

Per a reduir els residus, s'aconsella...

Evitar els envasos innecessaris

Produir amb materials químics

Produir i consumir, com més millor

Pregunta

3/10

SIGUIENTE

¡CORRECTO!

Pregunta

3/10

Consisteix a compartir amb altres l'excés d'un recurs o la capacitat d'utilitzar un producte que no es necessita tothora. Exemple: Blablacar

Economia col·laborativa

Economia d'accés

Economia lineal

Pregunta

4/10

SIGUIENTE

¡CORRECTO!

Pregunta

4/10

En lloc de comprar els béns que es fan servir, es paga per fer-los servir. Exemple: en lloc de comprar CD de música, es paga la suscripció a Spotify per a escoltar música

Economia d'accés

Economia col·laborativa

Economia d'escala

Pregunta

5/10

SIGUIENTE

¡CORRECTO!

Pregunta

5/10

Arreglar un producte perquè s'allargue la seua vida útil, es relaciona amb...

R de Reparació

R de Recuperació

R de Reutilització

Pregunta

6/10

SIGUIENTE

¡CORRECTO!

Pregunta

6/10

Estan fets amb parts que es poden reparar o actualitzar contínuament i es poden fer servir molt més de temps

Productes modulars

Productes amb obsolescència programada

Productes circulars

Pregunta

7/10

SIGUIENTE

¡CORRECTO!

Pregunta

7/10

Recuperar, total o parcialment, amb un procés de transformació les matèries primeres que formen part dels productes per a fer-los servir en la producció de nous productes

Reciclar (3R)

Reduir (3R)

Reutilitzar (3R)

Pregunta

8/10

SIGUIENTE

¡CORRECTO!

Pregunta

8/10

Inconvenients de RECICLAR...

Destrucció del producte i pèrdua de qualitat de la matèria primera

Cost elevat i generació de més residus

RCost elevat i ús de més recursos

Pregunta

9/10

SIGUIENTE

¡CORRECTO!

Pregunta

9/10

ECONOMIA CIRCULAR es relaciona amb

Menor ús de recursos i menys residus

Més ús de recursos i menys residus

Menor ús de recursos i més residus

Pregunta

10/10

¡completado!

INICIO

¡ERROR!

VOLVER