Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lucas.V maider.m enma.g alexia.n ana.g

TREBALL DE SÍNTESI

Tecnologia.................................20

Educacció Plastica i Visual...........19

Matematiques ............................17

Llengües Estrangeres..................15

Educació Fisica...........................14

Lengua Castellana.......................13

iIntroducció..................... 3

Llengua Catalana............11

Música............................10

Ciències Naturals..............8

Socials.............................4

INDEX

Tota la infomacio la hem buscat per Googel y ens hem repartit la feina per matèries, però si hi havia alguna cosa que no enteníem ens ajudàvem entre nosaltres.

INTRODUCCIÓ

01

SOCIALS

En edat infantil (0 a 4 anys) predominen els homes per poc marge, en canvi, entre les persones de més edat (més de 85) la situació és inversa: n'hi ha més danes. La franja amb major concentració de persones correspon dels 45 als 49 anys. Fins a l'edat de 10-14 a 25-29 el nombre de nois i noies decreix, des dels als 15-49 torna a augmentar per finalment, anar baixant gradualment fins als ancians de 85 o més anys.

Excepte els últims anys en què el creixement poblacional s'ha alentit, el nombre d'habitants ha anat creixent de forma gradual. Fins a l'any 2011. el nombre d'homes era superior al de dones. Des d'aquest fins al 2014. ha estat parell, mentre que des del 2015 predominen les dones, amb una xifra entorn dels 33.300 hab. cadascú.

Viladecans te una extensio d'uns 20,40 km al quadrat i una població superior als 66.707 habitants. L'atitud mitjana es de 18m I la densitat de poblacció actual es de 3.265,4 hab./km al quadrat.

SOCIALS

+ info

SOCIALS

Vam buscar led dates dels fets i esdeviments q hi habien al dosier, cuan vam apuntar totes les dates(la construccio de la ''Torre Roja'', l'inauguraccio de l'Hospital de Sant Llorenç...), vam escollir 12, les vam ordenar de mes antiga a mes actual y finalment vam situarles en la linea del temps especificant quines van pasar en l'edad Aniga, l'edad Mitjana, l'edad Moderna y l'edad Contemporanea.

SOCIALS

02

ciències naturals

  • l'ECOSISTEMA DE VILADECANS. Vam traballar l'ecosistema de Viladecans com les plantes,els creixements dels vegetals,vam aprendre sobre la fotosintesis vam fer un experiment dividit en 2 parts aquest experiment tracta sobre com posem la planta en una caixa tancada on podem mesurar l'oxigen i dioxid de carboni que la planta produeix,vam mesurar els vaors d'oxigen i dioxid de carboni amb llum. Per veure quin arbre absorbeix mes dioxid de carboni, altre cosa que vam treballar al dossier els invertebrats.

BIOLOGIA: L'ECOSISTEMA DE VILADECANS

03

música

04

llengua catalana

LLENGUA CATALANA

Al dossier vaig treballar sobre un text dels origens de la tradició catalana.El text tracta sobre la tradició festiva i la catalunya nova

05

llengua castellana

06

educació física

07

llengües estranjeres

Hello I really want to see you, I recommend you to come by metro, because it is faster and it is not so expensive, but you can also come by bus, but it would take longer,also it could be you have to take more than one bus. In relation to going to visit monuments, I recommend going to the Viladecans museum because the monuments here are not very exotic. To go eat, a place that I love is the Cal Mingo restaurant, but there are more options that are also very good.

Llengües estranjeres

08

matemàtiques

Vam començar marcant 4 punts al mapa i com posava en les instruccions, vam traçar línies de punt a punt, en línia recta (blau) i seguint un camí (verd) i les vam mesurar, una vegada fet això vam mesurar l’escala del mapa, després vam fer una regla de tres per sabes les mides reals, i finalment vam dibuixar una línia de color groc per fer un triangle i així mesurar el perímetre de dues figures geomètriques: el triangle i el rectangle.

MATEMÀTUIQUES

09

educació plàstica i visual

10

tecnologia

¡Gràcies per la vostra atenció !