Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EPİSTEMOLOJİ

ÜNİTE 2

  • Epistemolojik yaklaşımların enerji bağımlılığı hakkındaki anlayışımızı nasıl şekillendirdiğini anlar.
  • Enerji bağımlılığını incelemek için farklı bilgi perspektiflerini inceler.
  • Farklı bakış açılarını değerlendirir
  • Epistemolojik bilgileri gerçek dünyadaki enerji sorunlarına uyarlar.

ÖĞRENME KAZANIMLARI

İÇERİK

YÖNTEM

Durum Çalışması

Senaryo- Viynet

MATERYALLER

1- Temel düzeyde güvenilir bir enerji tedarikinin sağlanması bir ülkenin ve halkının güvenliği için hayati önem taşır mı? Bu senaryo, böyle bir iddiayı desteklemek için yeterli kanıt ve kaynak sunuyor mu?2- Harjanne ve Korhonen tarafından ortaya atılan yenilenebilir kaynakların kullanışsız olduğu iddiasına ne ölçüde güvenebiliriz?

ÖNEMLİ NOKTALARIN ÖZETİ

TAHMİNİ SÜRE

40 dakika

Uluslararası çatışmalar, enerji politikaları, enerji esnekliği, enerji güvenliği, çatışma çözümü

ANAHTAR KELİMELER

Uluslararası çatışmalar, enerji güvenliği ve bağımlılığı üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Anlaşmazlıklar ve çatışmalar, enerji kaynaklarının kesintiye uğramasına, fiyat dalgalanmalarına ve tedarik kıtlıklarına neden olabilir. Büyük ölçüde ithal enerjiye bağımlı olan ülkeler özellikle uluslararası çatışmaların etkilerine maruz kalmaktadır. Enerji kaynaklarının ve tedarik yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, riskin azaltılması ve enerji güvenliğinin artırılması için kritik öneme sahiptir. Sürdürülebilir enerjinin geleceğini güvence altına almak için hükümetler, karar alıcılar ve vatandaşlar politika ve faaliyetlerinde enerji güvenliği ve dayanıklılığını vurgulamalıdır.