Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ARGÜMANTASYON

ÜNİTE 1

  • Grafik bir belgeyi okuyabilme, amacını anlayabilme ve sonuçlar çıkarabilme
  • Bu sonuçları bazı soruları yanıtlamak için kullanabilme

ÖĞRENME KAZANIMLARI

answer thequestions

İÇERİK 1

YÖNTEM

Durum Çalışması

Grafikler

MALZEMELER

Sorular:

  1. Sizce Avrupa Birliği'nde yaşayan insanların dünyanın geri kalanına kıyasla daha fazla aşılanmış olmalarının nedeni ne olabilir?
  2. Avrupa'daki aşılama oranlarındaki farklılıkları nasıl açıklarsınız?
  3. İnsanları aşı yaptırmamaya yönlendiren farklı nedenleri bulmaya çalışabilir misiniz?
  4. Sizce yaş, aşı olmayı tercih etmede belirleyici bir faktör müdür? (4. grafik)
  5. İnsanların aşı olmaktan çekinmelerinin en bilindik nedeni nedir? (3. grafik)

CONTENT 1

İÇERİK

Aşı olma isteği konusuna daha fazla bilgi vermek için, yedi Avrupa ülkesinde nüfusun temsili örnekleri (bölge, cinsiyet, yaş grubu ve eğitim açısından) arasında yapılan çevrimiçi bir ankette insanların COVID-19'a yönelik aşılama konusundaki tutumlarını araştırdık.Örneklem, her ülkeden yaklaşık 1.000 katılımcıdan ve sonuçların İtalya'nın geri kalanından farklı olabileceğini beklendiği için hastalıktan yüksek oranda etkilenen Lombardiya bölgesinden ekstra 500 katılımcıdan oluşuyordu. Veri toplamanın bu ilk aşamasında, katılımcılara COVID-19 ile ilgili endişeleri ve inançlarının yanı sıra aşılama ile ilgili tutumları ve 2-15 Nisan 2020 tarihleri arasında aşı olma istekleri sorulmuştur. Bu editöryal yazıda, bulgulara ilişkin bazı ilk bilgileri sunarak bu alanda daha fazla araştırma ve politika yapılmasını teşvik ediyoruz.

Şekil 1 ve 2'de gösterildiği gibi, isteklilik Fransa'da %62 ile Danimarka ve Birleşik Krallık'ta yaklaşık %80 arasında değişmektedir. COVID-19 aşısına karşı çıkan nüfusun en yüksek oranları Almanya (%10) ve Fransa'da (%10) görülürken, Fransa aynı zamanda aşı olma konusunda kararsız olan en büyük gruba sahiptir (%28)."

İÇERİK

Toplamda Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda ve Birleşik Krallık'tan 7664 katılımcının %73,9'u bir aşının mevcut olması halinde COVID-19 aşısı olmak isteyeceklerini belirtmiştir. Katılımcıların %18,9'u emin olmadıklarını, %7,2'si ise aşı olmak istemediklerini belirtmiştir.

CONTENT

Yaş grubu ve cinsiyete göre COVID-19 aşısı olma isteği

CONTENT

ÖNEMLİ NOKTALARIN ÖZETİ

TAHMİNİ SÜRE

40 dakika

Covid-19 aşısı, bulaşıcı hastalık, aşı

ANAHTAR KELİMELER

Bu ünite Covid-19'un ne olduğuna ve aşı olma olasılığına odaklanmaktadır.