Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

AHLAKİ DEĞER YARGILARI

ÜNİTE 3

  • Çoklu bakış açıları ve ahlaki değerlerin muhakeme edilmesi
  • Empati ve etik değerler konusunda farkındalık yaratmak

ÖĞRENME KAZANIMLARI

İÇERİK

YÖNTEM

Araştırma ve Sorgulama

Senaryo - Vignette

MATERYALLER

  1. Yukarıdaki senaryo göre bölgenizde rüzgar türbini kurma noktasında yetkili bir politikacı olsanız nasıl karar verirdiniz ? Neden ?
  2. Rüzgar türbinlerinin kurulmasının ahlaki ve etik sonuçları hakkında ne düşüyorsunuz ?
  3. Kuşlar ve yarasalar gibi ekosistemin önemli parçaları olan canlıların rüzgâr türbinleri vasıtasıyla ölümlerini önleyebilmek amacıyla neler yapılmalıdır ? Yerel ve küresel sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz ?

ÖNEMLİ NOKTALARIN ÖZETİ

TAHMİNİ SÜRE

40 dakika

çoklu bakış açıları, empati, etik değerler, yerel ve küresel sonuçlar

ANAHTAR KELİMELER

Buradaki amaç, ahlaki-değer muhakemesini kullanarak etkili kararlar almanın yollarını göstermektir.

1. SORUNUN AMACI

Yetişkinlerin çoklu bakış açısını kazanmalarını istemekteyiz. Metindeki ifadelere bağımlı kalmadan daha fazla araştırma verilerine ihtiyaçlarının olduğunu onlara hissettirmemiz gerekir. Örneğin “yönetici olduğumda çevre raporu hazırlamalarını isterdim”, “olumlu ve olumsuz özelliklerini düşünerek karar verirdim”, “risk ve fayda analizi yapardım” gibi sorgulamalar yaptırmalıyız.

2. SORUNUN AMACI

Yetişkinlerin sadece insanlar için değil diğer canlılarında yaşam hakkını düşünerek kararlarını almalarını sağlamalıyız. Empati, etik değerler ve ahlaki sorgulamalar yaparak cevap vermelerini sağlamalıyız.

3. SORUNUN AMACI

Yetişkinlerin çözüm önerilerini argüman kurma, epistemik sorgulama ve ahlaki değer muhakemesi yaparak almaları noktasında onları desteklemeliyiz. Örneğin yetişkin yukarıdaki bölümlerde iddianın ne olduğunu öğrenmişti.Kendi çözüm önerisi basit bir söylemden iddiaya dönüştürebilmiş mi?(argümantasyon) Çözüm önerisini güvenilir kaynaklarına dayandırmış mı? (epistemik sorgulama) Kararında çoklu bakış açısı empati var mı? (ahlaki değer muhakemesi) Yetişkinlerin kararlarına bu üçlü üzerinden bakmalarını sağlayabiliriz.

TEŞEKKÜRLER