Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ARGÜMANTASYON

ÜNİTE 1

  • Verileri, iddiaları ve gerekçelerin tanımlanması ve ilişkilendirilmesi
  • Verilerin yorumlanması ve genel bir ifadeye dönüştürülmesi
  • Verileri yorumlayarak çıkarımlarda bulunma
  • İddiaların kritik edilmesi

ÖĞRENME KAZANIMLARI

İÇERİK 1

YÖNTEM 1

Argümantasyon/ Tartışma

Senaryo - Vignette, Grafikler ve Tablolar

MATERYALLER

  1. Senaryodaki verileri incelendiğinizde nasıl bir iddia ortaya koyarsınız ?
  2. Prof. Bae Myung-jin Aşırı düşük frekanslı gürültüye sürekli maruz kalmak, aşırı stres, eklem sorunları ve solunum rahatsızlığı gibi insan sağlığı sorunlarına yol açabilir iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz?
  3. Güç kapasitesine göre hissedilen gürültü seviyesi artmaktadır iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz?

ÖNEMLİ NOKTALARIN ÖZETİ

TAHMİNİ SÜRE

40 dakika

argümantasyon, iddia, veri, yenilenebilir enerji, grafik

ANAHTAR KELİMELER

Buradaki amaç, argümantasyon becerisini kullanarak etkili kararlar almanın yollarını göstermektir

1. SORUNUN AMACI

Örnek: Nitel: Yenilenebilir enerji, doğal olarak yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji olduğu için faydalıdır. Nicel: Yenilenebilir enerji zararlıdır. (iddia) Çünkü sadece Almanya'da rüzgar türbinlerinde 1989'dan bu yana 169 kuş ve 1998'den bu yana 245 yarasa ölü bulunmuştur. (Gerekçe). Buradaki amaç yetişkinlerin veri, iddia ve gerekçeyi tanımasını ve bunları birbirine bağlamayı öğrenmesini sağlamaktır. Önemli olan yetişkinlerin bir iddiayı ortaya koymasını sağlamaktır. İddianın doğruluğu, yanlışlığı ya da sınırları diğer sorularda ele alınacaktır.

2. SORUNUN AMACI

Bu kısımda yetişkinlerin iddiayı kritik etmesini bekleriz.İlk bakışta iddia yetişkinlere doğru gelebilir.Ancak iddianın dayanak noktalarında yetişkinleri şüphede bırakabiliriz. Örneğin : Bu hastalıkların sebebi yalnızca gürültümüdür? Kaç kişi üzerinde bu çalışma yapılmıştır. Belkide rüzgar türbininden önceden benzer hastalık şikayetleri bu bölgede mevcuttu. Diğer bölgelerde de aşırı gürültü benzer hastalıkları oluşturmuşmudur? Bu tür sorgulamalar yapılabilir.

3. SORUNUN AMACI

Bu kısımda tablodaki verileri yorumlayarak yetişkinlerin çıkarım yapmasını bekleriz. Uzaklık, gürültü seviyesi ve rüzgar türbinin gücü arasındaki ilişki incelendiğinde iddianın yanlışlığı ortaya çıkmaktadır.Tablodaki değerlerde üzerinden bunu göstermeliyiz.