Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

HIILIJALANJÄLKI

EPISTEMOLOGINEN

YKSIKKÖ 2

  • Ymmärtää hiilijalanjäljen käsite ja sen suhde ilmastonmuutokseen.
  • Tunnistaa jokapäiväisessä elämässä syntyvien hiilidioksidipäästöjen tärkeimmät lähteet.
  • Tutkitaan vaihtoehtoja ja toimia henkilökohtaisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
  • Edistetään ympäristötietoisuutta ja yksilön vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

OPPIMINEN TAVOITTEET

SISÄLTÖ

MENETELMÄ

Tutkimus

Verkkosivustot

MATERIAALIT

Tehtävä 1 (10 minuuttia): Aivoriihi luokassa päivittäisistä toiminnoista, jotka voivat aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Tehtävä 2 (15 minuuttia): Jaa oppilaat ryhmiin ja jaa heille eri verkkosivustot. Kukin ryhmä tarkistaa tietolähteen. Tehtävä 3 (10 minuuttia): Ryhmäesitykset, joissa selitetään verkkosivuilla esitettyjä lukuja ja ymmärretään, mistä luvut ovat peräisin. Tehtävä 4 (5 minuuttia): Pohdinta ja luokkakeskustelu siitä, miten verkkosivut esittävät tietoa (onko se helppo löytää?).

YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ KOHDISTA

ARVIOITU AIKATAULU

40 minuuttia

hiilijalanjälki, kasvihuonekaasut, yksilö, organisaatio, tapahtuma, tuote, elinkaari, raaka-aineet, jalostus, valmistus, jakelu, käyttö, käyttöikä, laskenta, yhteisö, yksityinen, julkinen, voittoa tavoittelematon, maailmanlaajuinen ympäristöindikaattori, energiankulutuksen vähentäminen, resurssit, materiaalit, ympäristönsuojelun taso.

AVAINSANAT

1. Hiilijalanjälki mittaa yksilön, organisaation, tapahtuman tai tuotteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. 2. Hiilijalanjälkiä on kahdenlaisia: organisaation ja tuotteen hiilijalanjälki. 3. Tässä oppaassa keskitytään organisaation hiilijalanjäljen laskemiseen, joka voi olla mikä tahansa taho. 4. Hiilijalanjäljen analyysi antaa organisaation toiminnasta maailmanlaajuisen ympäristöindikaattorin. Hiilijalanjälki on näin ollen perusviitekohta, jonka avulla voidaan käynnistää toimia energiankulutuksen vähentämiseksi ja ympäristön kannalta parempien resurssien ja materiaalien käyttämiseksi.

https://onetreeplanted.org/blogs/stories/reducing-carbon-footprint-college#:~:text=WALK%20OR%20USE%20PUBLIC%20TRANSPORTATION,engage%20with%20your%20new%20community.

https://www.teachengineering.org/lessons/view/cub_footprint_lesson1

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

LISÄRESURSSEJA KASVATTAJILLE