Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ILMASTOMUUTOS

PERUSTELUT

YKSIKKÖ 1

 • Tunnista kasvihuoneilmiö ja sen vaikutus maapallon lämpenemiseen.
 • Ymmärtää kasvihuonekaasujen merkitys ilmaston lämpenemisessä.
 • Selitä ilmastonmuutoksen syyt, sekä luonnolliset että ihmisen aiheuttamat.
 • Tutustu maapallon ilmaston historiaan ja siihen, miten se on muuttunut ajan myötä.
 • Tunnista ihmisen toiminnan, erityisesti teollisen vallankumouksen, vaikutus ilmastonmuutokseen lisääntyneiden hiilidioksidipäästöjen kautta.

OPPIMINEN TAVOITTEET

MENETELMÄ

Tapaustutkimus

ILMASTOMUUTOS1.1 Kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen Kasvihuoneilmiö on planeettamme olennainen ominaisuus, joka on mahdollistanut elämän olemassaolon maapallolla vuosituhansien ajan. Ilmakehä, maapalloa ympäröivä ohut kaasukerros, päästää osan auringon lähettämästä säteilystä läpi ja lämmittää planeettaa. Tätä varten tämä kerros sisältää tiettyjä kaasuja (pääasiassa hiilidioksidia, CO2), jotka imevät osan tästä vastaanotetusta energiasta ja säilyttävät näin planeetan lämpötilan. Näitä lämpöä imeviä kaasuja kutsutaan kasvihuonekaasuiksi (GHG). Jos niiden määrä lisääntyy, niiden kyky pidättää auringon säteilyä kasvaa, jolloin maapallon keskilämpötila nousee. Tämä ilmakehässä olevien kasvihuonekaasujen lisääntyminen on tärkein syy ilmaston lämpenemiseen, josta johtuvat ilmastonmuutokset, joissa olemme nyt.

MATERIAALIT

Mutta vasta kaksi vuosisataa sitten ihmisillä alkoi olla huomattava vaikutus ilmastoon. Teollisen vallankumouksen myötä, joka alkoi 1700-luvun jälkipuoliskolla, hiilidioksidipäästöt, tärkein kasvihuonekaasu, alkoivat kasvaa, koska luonnosta otettiin suuria määriä fossiilisia polttoaineita, joita käytettiin energian tuottamiseen.Sen jälkeen päästöt ovat vain jatkaneet kasvuaan, ja ensimmäistä kertaa ilmaston lämpeneminen johtuu (tai ainakin kiihtyy) ihmisen toiminnasta. Nyt on päästy niin pitkälle, että tiedeyhteisö vahvistaa jo nyt, että lämpötila nousee edelleen tulevina vuosikymmeninä ja että seuraukset tulevat yhä selvemmin näkyviin.

MATERIAALIT

 1. Mikä on kasvihuoneilmiö ja miksi se on tärkeä maapallon elämälle?
 2. Mitkä kasvihuonekaasut ovat vastuussa ilmaston lämpenemisestä?
 3. Mikä on kasvihuonekaasujen lisääntymisen ja maapallon keskilämpötilan nousun välinen suhde?
 4. Mitä ilmastonmuutos on ja mitkä ovat sen syyt?
 5. Mitkä luonnolliset tekijät ovat vaikuttaneet jäätiköitymisen ja sulamisen sykleihin maapallon historian aikana? Miten?
 6. Miten ihmisen toiminta on vaikuttanut ilmastoon kahden viime vuosisadan aikana?
 7. Mikä on tärkein ihmisen toiminnasta peräisin oleva kasvihuonekaasu?
 8. Kuinka suuri osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin fossiilisista polttoaineista?
 9. Mitä riskejä ilmastonmuutos aiheuttaa ihmisille ja elämälle maapallolla?
 10. Mitkä ovat mahdollisia ratkaisuja kasvihuoneilmiön ja ilmastonmuutoksen aiheuttamaan ongelmaan?

SISÄLTÖ

YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ KOHDISTA

ARVIOITU AIKATAULU

40 minuuttia

Ilmastonmuutos, kasvihuoneet, ilmaston lämpeneminen, kaasupäästöt, keskilämpötila.

AVAINSANAT

- Kasvihuoneilmiö on elintärkeä maapallon elämälle, ja sen aiheuttavat tietyt ilmakehässä olevat kaasut, pääasiassa hiilidioksidi (CO2), jotka imevät auringon säteilyä. - Kasvihuonekaasut aiheuttavat maapallon lämpötilan nousua, jota kutsutaan ilmaston lämpenemiseksi. - Ilmastonmuutos johtuu maapallon lämpötilan vaihteluista, jotka johtuvat joko luonnollisista tai ihmisen aiheuttamista syistä. - Ihmisen toiminta on vaikuttanut ilmastonmuutokseen merkittävästi fossiilisten polttoaineiden poltosta aiheutuneiden hiilidioksidipäästöjen kautta teollisen vallankumouksen aikana. - Jäätymis- ja sulamissyklit ovat koko maapallon historian ajan johtuneet luonnollisista tekijöistä, kuten auringon aktiivisuuden vaihteluista, meteoriitin iskuista, tulivuoritoiminnasta, merivirroista, maapallon kiertoradasta ja ilmakehän koostumuksesta.