Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Argumentointi

YKSIKKÖ 1

  • Tietojen, väitteen ja perustelujen tunnistaminen ja yhdistäminen
  • Tietojen tulkitseminen ja muuntaminen yleiseksi väitteeksi
  • Johtopäätösten tekeminen tietoja tulkitsemalla
  • Väitteen arvosteleminen

OPPIMINEN TAVOITTEET

SISÄLTÖ 1

MENETELMÄ 11

Argumentointi/keskustelu

Skenaario - Vinjetti, grafiikka ja taulukot

MATERIAALI

  1. Millaisen väitteen teet, kun tarkastelet skenaarion tietoja?
  2. Mitä mieltä olette professori Bae Myung-jinin väitteestä, jonka mukaan jatkuva altistuminen erittäin matalataajuiselle melulle voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten liiallista stressiä, nivelongelmia ja hengityselinsairauksia?
  3. Mitä mieltä olet väitteestä, jonka mukaan koettu melutaso kasvaa tehon mukaan?

YHTEENVETO KESKEISISTÄ KESKEISISTÄ KESKEISYYDISTÄ

ARVIOITU AIKATAULU

40 minuuttia

argumentaatio, väite, data, ilmastonmuutos, grafiikka.

AVAINSANAT

Tavoitteena on osoittaa tapoja tehdä tehokkaita päätöksiä argumentointitaidon avulla.

KYSYMYKSEN 1 TARKOITUS

Esimerkki: Laadullinen: Uusiutuva energia on hyödyllistä, koska se on luonnollisesti uusiutuvista luonnonvaroista saatavaa energiaa. Kvantitatiivinen: Uusiutuva energia on haitallista. (väite) Koska 169 lintua (vuodesta 1989 lähtien) ja 245 lepakkoeläintä (vuodesta 1998 lähtien) on löydetty kuolleena tuulivoimaloista pelkästään Saksassa (perustelu). Tavoitteena on auttaa aikuisia oppimaan tunnistamaan ja yhdistämään tietoja, väitteitä ja perusteluja. Tärkeintä on saada aikuiset esittämään väite. Väitteen oikeellisuudesta, vääryydestä tai rajoituksista keskustellaan muissa kysymyksissä.

KYSYMYKSEN 2 TARKOITUS

Tässä osassa odotamme aikuisten kritisoivan väitettä. Ensi silmäyksellä väite saattaa vaikuttaa aikuisista oikealta. Voimme kuitenkin jättää aikuiset epäilemään väitteen perusteita. Esimerkiksi: Onko näiden sairauksien syy vain melu? Kuinka monelle ihmiselle tämä tutkimus on tehty? Ehkä tuulivoimalasta johtuvia samanlaisia sairausvaivoja on esiintynyt tällä alueella jo aiemmin. Onko liiallinen melu aiheuttanut samanlaisia sairauksia muilla alueilla? Tällaisia kyselyjä voidaan tehdä.

KYSYMYKSEN 3 TARKOITUS

Tässä osassa odotamme aikuisten tekevän johtopäätöksiä tulkitsemalla taulukon tietoja. Kun etäisyyden, melutason ja tuulivoimalan tehon välistä suhdetta tarkastellaan, väitteen valheellisuus käy ilmi. Tämä tulee osoittaa taulukon arvojen avulla.