Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

UUSIUTUVA ENERGIA

Uusiutuvan energialähteen tärkein tarkoitus on, että se on puhdas ja ilmastoystävällinen. On kuitenkin keskusteltu siitä, että se voi tuoda mukanaan joitakin riskejä mahdollisten hyötyjensä ohella. Tällaisia riskejä koskevissa uutisissa ihmisten tulisi arvioida todistusaineistoa oikeudenmukaisesti päätöksiä tehdessään. Tämän moduulin tavoitteena onkin osoittaa, miten aikuiset voivat hyödyntää argumentointia, episteemistä ajattelua ja moraalista arvottamista tehdessään päätöstä uusiutuviin energialähteisiin liittyvästä uutisesta.

VASTUULLINEN KUMPPANIBURSA ULUDAGIN YLIOPISTO

Index

1. SKENAARIO

2. YKSIKKÖ 1 - Argumentointi

3. YKSIKKÖ 2 - Epistemologinen

4. YKSIKKÖ 3 - Moraalinen arvoperustelu

SKENAARIO

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan energiaa, jota voidaan saada hiilineutraaleista luonnonlähteistä, kuten auringonvalosta, tuulesta, sateesta, vuorovesi- ja aaltoenergiasta sekä geotermisestä lämmöstä, ja jota voidaan saada lähteistä, jotka uusiutuvat luonnollisesti ihmisen aikaskaalassa.Tällaisia energialähteitä ovat esimerkiksi aurinkoenergia, tuulienergia, aaltoenergia, geoterminen energia, hydraulinen energia ja biomassaenergia.Tämäntyyppinen energialähde on vastakohta fossiilisille polttoaineille, jotka kuluvat paljon nopeammin kuin ne uusiutuvat. Tähän energialähteeseen, jolla on fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna erittäin myönteisiä puolia, liittyy myös joitakin riskejä.

Kuva 1. Lintujen muuttoreiteille rakennettu tuulivoimala

Kalifornian energiakomission petolintuasiantuntijoiden tekemän tutkimuksen mukaan noin 1 000 lintua kuolee joka päivä AltamontPassin (Kalifornia) tuulivoimaloiden takia. Linnut voivat iskeytyä turbiinin lapaan, kantavaan rakenteeseen, tornin tiettyihin osiin tai niihin liittyviin siirtojohtoihin. Samankaltaisia havaintoja on myös Saksan luonnonsuojeluyhdistyksen (NABU) 127 tapaustutkimuksesta tehdyssä yhteistutkimuksessa. Pelkästään Saksassa sijaitsevissa tuulivoimaloissa on löydetty kuolleena 169 lintua vuodesta 1989 lähtien ja 245 lintua vuodesta 1998 lähtien

SKENAARIO

Taulukko 1. Tietyillä etäisyyksillä tuulivoimalasta kuultu melutasoMelutaso tietyillä etäisyyksillä turbiinista (dB)

Lisäksi tuulivoimalat aiheuttavat melusaastetta sekä haitallisia vaikutuksia elinympäristöön. Soongsilin yliopiston äänitekniikan laboratorion professori Bae Myung-jinin mukaan "jatkuva altistuminen äärimmäisen matalataajuiselle melulle voi aiheuttaa ihmisten terveysongelmia, kuten liiallista stressiä, nivelongelmia ja hengitysvaikeuksia. Aiheeseen liittyvät tutkimustiedot osoittavat, että matalataajuiselle melulle pitkään altistuneilla lehmillä on raportoitu monia kuolemantapauksia, jotka voivat vaikuttaa myös ihmiskehoon." Alla on esitetty esimerkiksi havaittu melutaso desibeleinä tuulivoimalan tehon mukaan. Taulukossa 1 esitetään melutasot, jotka koetaan tietyllä etäisyydellä 600 kW:n ja 2 MW:n tehoisesta tuulivoimalasta, desibeleinä (dB).

SKENAARIO