Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Klimaatverandering

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door een variatie in de mondiale temperatuur van de aarde (zowel een stijging als een daling) als gevolg van natuurlijke of antropogene oorzaken (door menselijk handelen). De afgelopen jaren is het effect dat met deze laatste oorzaak gepaard gaat echter essentieel geweest, zonder te vergeten dat voordat de mens op aarde stapte, er al andere veranderingen in het mondiale klimaat van de planeet hadden plaatsgevonden.

PARTNERVERANTWOORDELIJKCEPER CEHEL

INHOUDSOPGAVE

1. SCENARIO

2. EENHEID 1 - Argumentatie

3. EENHEID 2 - Kennisleer

4. EENHEID 3 - Reflecteren op ethische principes

SCENARIO

Klimaatverandering is de grootste uitdaging waarmee de mensheid ooit in haar geschiedenis te maken heeft gehad. De temperatuurstijging is al tientallen jaren merkbaar en de verwachting is dat deze de komende jaren nog verder zal stijgen. Waterschaarste, woestijnvorming en het verdwijnen van meren, een toename van de frequentie van extreme weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel en een toename van overstromingen zijn enkele van de gevolgen van de opwarming van de aarde die al voelbaar zijn.De impact ervan op de hele planeet maakt het van cruciaal belang dat alle landen, zonder uitzondering, zich bewust zijn van de komende veranderingen, zodat zij zich daaraan kunnen aanpassen. Bovendien is het essentieel dat alle individuen een actieve rol spelen bij het aanpakken van de klimaatverandering, door maatregelen te nemen die het proces helpen vertragen en de gevolgen ervan verzachten. In die zin is het vergroten van het bewustzijn in de samenleving, en niet alleen bij overheden, van cruciaal belang voor het bewerkstelligen van een verandering in de huidige levensstijl die zo schadelijk is voor onze planeet.