Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Reflecteren op ethische principes

HOOFDSTUK 3

 • Beoordeelt de morele en ethische implicaties van energieafhankelijkheid in internationale conflicten
 • Analyseert de belemmeringen en uitdagingen die gepaard gaan met het verbeteren van energiebesparingen
 • Evalueert de morele waarde-redenering achter het gebruik van kernenergie als energiebron, overweegt de voor- en nadelen ervan, en maakt weloverwogen oordelen over de ethische implicaties ervan.
 • Bespreekt de ethische overwegingen rond energieverbruik en -behoud

LEERDOELEN

INHOUD

METHODE

Argumentatie/debat

Scenario, Papier

MATERIALEN

 1. Welke ethische overwegingen moeten ten grondslag liggen aan de beslissing van een land om zijn energiebronnen te diversifiëren, vooral wanneer de transitie naar hernieuwbare energiebronnen financiële gevolgen kan hebben voor bepaalde industrieën en gemeenschappen?
 2. Is kernenergie een moreel gerechtvaardigde energiebron, gezien het potentieel ervan om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, maar ook de milieu- en veiligheidsproblemen op de lange termijn die met kernafval gepaard gaan?
 3. Welke morele waarden staan ​​op het spel bij het beoordelen van de energieverbruikspatronen in de samenleving, en hoe kunnen we de economische, institutionele en gedragsbarrières voor het verbeteren van de energie-efficiëntie aanpakken op een manier die aansluit bij deze waarden?

SAMENVATTING BELANGRIJKSTE PUNTEN

TIJD

40 minuten

Energieafhankelijkheid, Energieonafhankelijkheid, Morele waarden

SLEUTELWOORDEN

 • Energieafhankelijkheid kan aanzienlijke morele en ethische implicaties hebben, aangezien toegang tot energie essentieel is voor het maatschappelijk welzijn.
 • Het bereiken van energieonafhankelijkheid impliceert de transitie naar hernieuwbare energiebronnen, het diversifiëren van energiebronnen en het verbeteren van de energie-efficiëntie.
 • Kernenergie heeft ethische overwegingen vanwege de bezorgdheid over het milieu en de veiligheid.
 • Het identificeren en aanpakken van belemmeringen voor energie-efficiëntie is essentieel voor het bereiken van energieonafhankelijkheid, terwijl het tegelijkertijd aansluit bij morele waarden en ethische overwegingen.

BEDANKT