Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ARGUMENTATIE

HOOFDSTUK 1

  • Definieert argumentatie in de context van energieafhankelijkheid
  • Schetst een verband tussen energieafhankelijkheid en mondiale conflicten.
  • Kiest feiten en bewijzen ter onderbouwing van beweringen.
  • Verzamelt en analyseert informatie over de energieafhankelijkheid in de praktijk.
  • Debatteert en werkt samen in groepsdiscussies.

LEERDOELEN

INHOUD 1

METHODE

Casestudy

MATERIALEN

Vragen:

  1. Hoe zou u in het gegeven scenario de aanname of verklaring definiëren die u doet bij het analyseren van de gegevens?
  2. Wat de tabel betreft: kunt u uw mening geven over de duurzame energievoorziening en de praktische aspecten daarvan?
  3. Wat vindt u van de cruciale noodzaak van de EU-lidstaten om hun afhankelijkheid van energie-importen te verminderen en een grotere zelfvoorziening op energiegebied te bereiken?

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

TIJDS

40 minuten

Argumentatie, energieafhankelijkheid, internationale conflicten, energiezekerheid, verstoringen van de voorziening, economische impact

SLEUTELWOORDEN

Het belangrijkste doel van deze eenheid is het uitleggen en onderzoeken van de mogelijke risico's van energieafhankelijkheid, waaronder verstoringen van het aanbod, prijsvolatiliteit, geopolitieke onrust en economische instabiliteit.