Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KENNISLEER

EENHEID 2

  • De leerlingen bekijken de korte video om meer te leren over de Great Pacific Garbage Patch en kunnen de gerelateerde vragen beantwoorden.

LEERDOELEN

Bekijk de video ‘The Great Pacific Garbage Patch’ en beantwoord de volgende vragen:

INHOUD

METHODE

Probleemoplossing

Nieuwsvideo's

MATERIALEN

1. Hoe kunnen we de beweringen over de omvang en impact van de Great Pacific Garbage Patch verifiëren? Welke informatiebronnen zijn het meest betrouwbaar voor dit soort kennis? 2. Welke wetenschappelijke methoden kunnen worden gebruikt om de hoeveelheid afval in de Garbage Patch en de effecten ervan op het zeeleven en de menselijke gezondheid te kwantificeren?3. In de video wordt vermeld dat kunststoffen worden afgebroken tot "microplastics" die in onze voedselvoorziening terechtkomen. Welk bewijs ondersteunt deze bewering, en hoe werd dit ontdekt?

INHOUD

4. Hoe begrijpen en meten we de omvang van de menselijke impact op het milieu, rekening houdend met zowel zichtbare als microscopische effecten? 5. Op welke kennis en expertise vertrouwen organisaties als 4Ocean en de Ocean Cleanup bij het uitvoeren van hun werk? Hoe rechtvaardigen zij hun aanpak om het probleem van de oceaanvervuiling op te lossen?6. Welke filosofische perspectieven liggen, gezien de bewering dat ‘verandering bij jezelf begint’, ten grondslag aan de individuele verantwoordelijkheid voor collectieve problemen? Hoe beïnvloedt deze aanpak het gedrag en beleid van het publiek?7. Hoe bepaalt het taalgebruik in de video (zoals ‘diepgaande impact’, ‘imminente dreiging’, ‘nadelige effecten’) de perceptie en het begrip van de kijker van de gepresenteerde problemen?

INHOUD

8. Hoe kunnen we onderscheid maken tussen sensatiezucht en op feiten gebaseerde berichtgeving als het gaat om milieukwesties? 9. Welk soort kennis kan individuen helpen effectieve keuzes te maken over plasticgebruik, recycling en belangenbehartiging voor milieukwesties?10. 10. Hoe spelen maatschappelijke waarden en ethiek een rol in de discussie over milieubescherming en -herstel? Hoe informeert of daagt kennis over de gevolgen van vervuiling deze waarden en ethiek uit?

INHOUD

de Great Pacific Garbage Patch (videotranscript) De aarde, de aardbol, Terra, onze wereld – hoe je planeet Aarde ook noemt, het is ons thuis. In de korte tijd dat Homo sapiens bestaat, hebben we een diepgaande invloed gehad op de toestand van onze planeet. Van de diepten van de jungle tot de hoogten van de bergtoppen, de menselijke voetafdruk wordt over de hele wereld aangetroffen.Een van de meest productieve gevolgen die de mensheid op onze wereld heeft gehad, ligt in onze oceanen. Menselijk afval, met name plastic, heeft zich in onze oceanen opgehoopt en vormt niet alleen een onmiddellijke bedreiging voor de natuur maar ook voor de mens. De Great Pacific Garbage Patch illustreert de effecten die wij als mensen hebben gehad op het mariene milieu. Gelegen in de noordelijke Stille Oceaan, en de grootste van vijf vuilnisbelten, is de Great Pacific Garbage Patch het product van tonnen puin die vanuit meren, rivieren en beken in de oceaan terecht zijn gekomen.

INHOUD

Het afval dat in deze patch wordt gevangen, kan niet ontsnappen. Gevangen in een draaikolk gecreëerd door oceaanstromingen. Dit gebied, ruim drie keer zo groot als Texas, strekt zich uit van de kust van Japan tot aan Hawaï en zelfs tot aan Californië. Bovendien is de totale hoeveelheid afval in de patch onmogelijk te berekenen vanwege de dikke lagen opgehoopt afval.Een groot deel van het afval in het water bestaat uit type N-plastic, bestaande uit achtergelaten visnetten en plastic touw. Type H harde kunststoffen en Type F schuimkunststoffen omvatten ook grote delen van de pleister. Omdat er aan de oppervlakte van de Garbage Patch meer dan 180 keer meer plastic dan voedsel wordt aangetroffen, kan nietsvermoedend zeeleven, zoals zeeschildpadden, tot 74% van hun dieet uit dit oceaanplastic bestaan.Hoewel het lijkt alsof de effecten van de Garbage Patch eindigen op het leven in zee, is het duidelijk geworden dat deze plekken ook schadelijke gevolgen hebben voor het menselijk leven. Hoewel plastic niet organisch afbreekt, valt het nog steeds uiteen in wat experts ‘microplastics’ noemen. Deze kleine stukjes plastic komen via zeevruchten en zeezout in onze voedselvoorziening terecht. Eenmaal in ons spijsverteringsstelsel verstoren ze het menselijke endocriene systeem en brengen ze onze hormonen uit balans.

INHOUD

De effecten van de Great Pacific Garbage Patch zijn groot, maar mensen kunnen helpen een verandering te bewerkstelligen. Ten eerste moeten we erkennen dat onze acties een impact hebben op het milieu, of we dat nu denken of niet; als individu, als familielid en als gemeenschap bezit je de macht om een ​​verandering teweeg te brengen.Organisaties, zoals 4Ocean en de Ocean Cleanup, financieren en doen onderzoek naar dit doel. Door te doneren en vrijwilligerswerk te doen, kunt u een verschil maken. Het steunen van dergelijke organisaties is echter niet de enige manier om te helpen. U kunt als individu impact maken door plastic flessen en containers te recyclen, de hoeveelheid plastic die u gebruikt te verminderen en uw huidige plastic producten te hergebruiken. Verspreid het bewustzijn over het effect van afval en microplastics in onze oceanen door een pleitbezorger te zijn voor onze oceanen, ons zeeleven en onze soort.Verandering begint bij jezelf. Wij hebben dit probleem gecreëerd, zodat we het samen kunnen oplossen en een toekomst voor onze wereld, planeet en huis kunnen creëren.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

TIJD

40 minuten

De Great Pacific Garbage Patch, probleemoplossing, discussie

SLEUTELWOORDEN

De video bespreekt het kritieke milieuprobleem van de Great Pacific Garbage Patch, waarbij de nadruk wordt gelegd op de uitgebreide schade die wordt veroorzaakt door het opgehoopte plastic afval in de oceaan, dat niet alleen het leven in de zee aantast, maar ook de menselijke gezondheid via de voedselketen. Het onderstreept de dringende behoefte aan collectieve actie, waarbij individuele bijdragen worden aangemoedigd om het probleem te verzachten door middel van onderwijs, het terugdringen van het plasticgebruik en het ondersteunen van organisaties die werken aan het opruimen van de oceanen.