Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Organizuotumopabėgimo kambarys

Pradėti

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.

Sveiki atvykę į organizuotumo pabėgimo kambarį!

Šiame virtualiame iššūkyje dalyvausite įdomioje kelionėje per penkių lygių testus, skirtus išbandyti jūsų organizuotumo, planavimo ir problemų sprendimo įgūdžius. Kiekvienas lygis atspindi unikalų organizuotumo aspektą - nuo laiko valdymo iki planavimo efektyvumo. Žengdami į priekį, išmoksite vertingų pamokų, kaip optimizuoti savo kasdienį gyvenimą ir padidinti produktyvumą. Atminkite, kad kiekviena užuomina priartins jus prie pabėgimo kambario pabaigos - būkite sumanūs, dirbkite protingai ir mėgaukitės kelione efektyvumo link! Ar esate pasirengę priimti iššūkį ir tapti dar labiau organizuotu? Pirmyn, pradėkite iššūkį dabar!

1 testas

2 testas

3 testas

Baigiamasis testas

Testai

Atlikite kiekvieną testą, kad įveiktumėte žaidimą: kito būdo ištrūkti nėra!

1/3

Kaip, jūsų manymu, geriausia tvarkyti dokumentus?

Visus dokumentus, kuriuos darbuotojas laiko svarbiais, turėtų pakakti sudėti į aplanką.

Nesvarbu, ar tai būtų popieriniai dokumentai, ar skaitmeninės bylos, turime užtikrinti, kad jie būtų gerai sutvarkyti. Pavyzdžiui, juos tvarkyti abėcėlės tvarka arba organizuoti pagal kategorijas.

1 testas

Jums puikiai sekasi. Kitas klausimas: Kaip optimaliai suplanuoti dieną, kad kuo geriau išnaudotumėte visas dienos valandas?

2/3

Atsibundu ir kurį laiką žiūriu "Tik Tok" vaizdo įrašus, o kai jaučiuosi pasiruošęs, atsikeliu ir patikrinu el. paštą, tada ir nusprendžiu, ką veiksiu.

Nusprendžiu, kurios užduotys yra svarbiausios, įrašau jas į darbo kalendorių ir, kai įmanoma, paskirstau užduotis.

Lengvesnių užduočių imuosi tada, kai turiu daugiausia energijos. Sudėtingesnes užduotis pasilieku tada, kai turiu mažiau energijos.

1 testas

Jau beveik pasiekėte tikslą. Kaip rekomenduojama formuluoti tikslus po minčių lietaus sesijos?

3/3

Naudokite SHARP metodą, kad sukurtumėte prasmingus, koreguojamus, realistiškus ir suplanuotus tikslus.

Vadovaukitės BLAST metodu, sutelkdami dėmesį į trumpus, logiškus, plataus užmojo, nuoseklius ir laiko atžvilgiu apibrėžtus tikslus.

Taikykite SMART metodą, kad nustatytumėte konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, svarbius tikslus.

Taikykite CLEAR metodą, kuriuo daugiausia dėmesio skiriama trumpiems, svarbiausiems, teisingiems tikslams nustatyti.

1 testas

1 testas

2 testas

3 testas

Baigiamasis testas

Testai

Atlikite kiekvieną testą, kad įveiktumėte žaidimą: kito būdo ištrūkti nėra!

Gerai įsižiūrėkite į šį paveikslėlį. Kad darbo vieta būtų tvarkinga ir švari, labai svarbu, kad darbo diena būtų produktyvi. Ar pasakytumėte, kad šis darbo stalas paruoštas įtemptai darbo dienai?

1/3

Jis paruoštas darbui!

Reikia šiek tiek daugiau organizuotumo...

2 testas

Geografijos testas: Ar galėtumėte pasakyti, kad Vokietija garsėja veiksmingomis sistemomis ir aukštais organizaciniais standartais?

2/3

Manau, kad ne...

Taip, atrodo, kad taip ir yra

2 testas

Kurią iš šių mobiliųjų programėlių naudotumėte norėdami suplanuoti užduotis į priekį?

3/3

2 testas

1 testas

2 testas

3 testas

Baigiamasis testas

Testai

Atlikite kiekvieną testą, kad įveiktumėte žaidimą: kito būdo ištrūkti nėra!

Čia pateikiamos kelios užduotys. Sudeliokite jas tinkama tvarka, kad diena būtų suorganizuota ir produktyvi!

1/2

1

2

3

4

5

Tęsti

Solución

atsakymas

A. Susitikimo planavimas

B. Dienos planavimas

C. Rytinė mankšta

D. El. pašto peržiūra

E. Užduočių atlikimo eiliškumo nustatymas

3 testas

3 testas

Perkelkite žodžius, kad sudėliotumėte patarimą, susijusį su gyvenimo aprašymu!

2/2

aprašyme

tęsti

Solución

atsakymas

Kad

organizuotumą!

savo

pasisektų

parodykite

nepriekaištingą

gyvenimo

Kad

organizuotumą!

1 testas

2 testas

3 testas

Baigiamasis testas

Testai

Atlikite kiekvieną testą, kad įveiktumėte žaidimą: kito būdo ištrūkti nėra!

Be abejo, žinote atsakymą į šį klausimą: Kaip galėtumėte efektyviai pademonstruoti savo organizuotumo įgūdžius per darbo pokalbį?

1/2

Atskleiskite savo supergalią - jums nereikia organizuotumo

Papasakokite apie savo naudojamus įrankius ir metodus

4 testas

2/2

1

2

3

4

R. Praneškite jiems, kokių rezultatų pasiekėte

T. Apibūdinkite, koks buvo jūsų vaidmuo anksčiau apibūdintoje situacijoje.

S. Keliais sakiniais apibūdinkite situacijos kontekstą, kad jie suprastų jūsų atsakymą.

A. Išsamiai aprašykite savo veiksmus, kurių ėmėtės, kad suvaldytumėte situaciją ir įveiktumėte iššūkius.

Surūšiuokite perkeldami tekstą

4 testas

tęsti

atsakymas

Peržiūrėkite šį linksmą vaizdo įrašą. Koks, jūsų nuomone, yra geriausias būdas saugiai valdyti visų paskyrų vartotojo vardą ir slaptažodį?

Viską įsiminti. Nemanau, kad bus per daug sudėtinga, jei viskam naudosiu tą patį vartotojo vardą ir slaptažodį.

Naudokite slaptažodžių tvarkyklę! Tai labai naudingas skaitmeninis įrankis.

Juos išsaugau savo kompiuteryje esančiame dokumente, nes niekas neturi mano kompiuterio slaptažodžio.

4 testas

Sveikiname

Sėkmingai įveikėte visas užduotis pabėgimo kambaryje!

Pradėti iš naujo?

grįžti

Šis atsakymas neteisingas...

Nepasiduokite, keliaukite toliau ir bandykite dar kartą!

Oj!

Turėtumėte žinoti, kad interviu dalyviai labai dažnai užduoda su elgesiu susijusius klausimus. Geras būdas parodyti savo organizuotumo įgūdžius būtų tvarkingai atsakyti į šiuos klausimus, naudojant STAR metodą.

Kad pasisektų savo gyvenimo aprašyme parodykite nepriekaištingą organizuotumą

1 - B

2 - D

3 - C

4 - E

5 - A