Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TRANS I TANT!

APROPANT-NOS A LES REALITATS TRANS

CONCEPTES BÀSICS

L'expressió de gènere és l'aparença, comportament, actitud i gestos d'una persona. És l'externalització de la identitat de gènere de cada persona

EXPRESSIÓ

L'orientació del desig sexual i/o afectiu cap a persones d'un o més gèneres.

ORIENTACIÓ

El gènere és una construcció social, determinada per l'evolució històrica de cada cultura i per tant és un constructe subjectiu, dinàmic i vinculat a les tradicions.

GÈNERE

El sexe es determina d’acord amb els òrgans sexuals, és un terme biològic: cromosomes (XX o XY), òrgans reproductors (masculins, femenins), predomini d’hormones (testosterona o estrògens), qualitats físiques (pits, veu, vellositat, musculatura).

SEXE

NO ÉS EL MATEIX..

Kaleidos - Organización INTERSEX por la diversidad

SEXE

El sexe es determina d’acord amb els òrgans sexuals, és un terme biològic: cromosomes (XX o XY), òrgans reproductors (masculins, femenins), predomini d’hormones (testosterona o estrògens), qualitats físiques (pits, veu, vellositat, musculatura). Tanmateix, és essencial reconèixer que el sexe biològic existeix en un espectre i no sempre és binari.INTERSEXUALITATS són una varietat de condicions corporals, en les quals, una persona neix amb característiques sexuals (cromosomes, genitals, gònades, nivells hormonals…) que semblen no encaixar en allò que es considera típicament masculí o femení.

El gènere és una construcció social que inclou rols, comportaments i identitats associades a ser dona o home. No sempre coincideix amb el sexe biològic i és fluid, permetent diverses expressions i identitats de gènere. Reconèixer i respectar aquesta diversitat és essencial per a una societat inclusiva.

GÈNERE

EXPRESSIÓ DE GÈNERE

L'expressió de gènere fa referència a les maneres en què les persones expressen exteriorment la seva identitat de gènere als altres, sovint a través del comportament, la roba, el pentinat, la veu o les característiques corporals. Engloba una àmplia gamma de característiques i comportaments que la societat normalment associa amb la masculinitat, la feminitat, ambdues o cap de les dues.

Asexual
Bisexual
Homosexual
Heterosexual

ORIENTACIÓ AFECTIVOSEXUAL

L'orientació del desig sexual i/o afectiu cap a persones d'un o més gèneres.

  • Afecten de manera significativa les persones trans, portant a prejudicis, discriminació i exclusió.

ESTEREOTIPS

  • Els estereotips són creences preconcebudes i simplificades sobre el gènere i les identitats de gènere.

ESTEREOTIPS

  • Les persones trans s'enfronten a pressions per ajustar-se a normes de gènere tradicionals i estereotipades.
  • Desviacions d'aquestes expectatives poden portar a rebuig social, assetjament o violència.

EXPERIÈNCIES

CARRERA DELS PRIVILEGIS

PREGUNTANT A PERSONES TRANS

COSES QUE NO PREGUNTARIES A UNA PERSONA TRANS

ROLEPLAYING

REFERENTS I CONCLUSIONS

QUÈ ÉS UN REFERENT?

REFERENTS ACTUALS

En què ha canviat la idea que teníeu de les persones trans? Què heu après?

CONCLUSIONS

Apropar-nos a les realitats de les persones trans ens ensenya a entendre la diversitat que hi ha i respectar-laEntendre que el gènere i la sexualitat són constructes socials ens permet qüestionar-los

CONCLUSIONS

transitantvlc@gmail.com

trans_itant