Want to make creations as awesome as this one?

Situació d'aprenentatge per a promoure la consciència i participació ciutadana de l'alumnat de cinquè de primària.

More creations to inspire you

Transcript

Is there anything that we can do now that there is a drought in Catalonia?

Aina Soriano Educació Primària

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

SABERS

OBJECTIUS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

ODS

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

METODOLOGIA

ACTIVITATS

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

VALORACIÓ

PUNT DE PARTIDA

ENLLAÇ A LA SA

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

PUNT DE PARTIDA

LA SEQUERA

LA SEQUERA ACTUAL A CATALUNYA

Com a futurs ciutadans l’alumnat ha de començar a reflexionar sobre el rol que poden tenir i quines accions diàries poden dur a terme per a millorar el seu entorn i la societat en general.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS C2 C3 C4 C5 MEDI C1 C3 C6 C8

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CIUTADANA: L’alumnat com a responsable del seu entorn i els recursos limitats. EMPRENEDORA: L’alumnat ha de cercar solucions per a l’hort per a millorar el sistema de reg. PERSONAL, SOCIAL I D’APRENDRE A APRENDRE: Aprenentatge cooperatiu amb auto i co-avaluacions.DIGITAL: Varietat d'eines digitals són utilitzades per cercar, practicar, crear i/o col·laborar.

VECTORS

Els aprenentatges competencials, funcionals i útils. La perspectiva de gènere analitzant el rol dels invisibles. L’universalitat al treballar amb DUA i incorporar mesures universals i addicionals. La qualitat de l’educació de les llengües al utilitzar l’anglès.El benestar emocional treballant amb grups cooperatius. La ciutadania democràtica treballant entorn els ODS 6,5 i 13.

Lorem ipsum dolor

SABERS

LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS COMUNICACIÓ ORAL COMPRENSIÓ LECTORA EXPRESSIÓ ESCRITA ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL REFLEXIÓ SOBRE LA LLENGUA MEDI SOCIETATS I TERRITORIS

Lorem ipsum dolor

OBJECTIUS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

RECOMANAR

COMPARAR

ASSOCIAR

PARAFRASEJAR

IDENTIFICAR

DISSENYAR

PRESENTAR

INTERPRETAR SENTIT GLOBAL

PARTICIPAR I ESCRIURE AMB EINES DIGITALS I DISSENYAR

EXPRESSAR I ESCRIURE

ENTENDRE

RECONÈIXER

PARTICIPAR EN TASQUES DIGITALS COL·LABORATIVES

APLICAR CONEIXEMENTS I ESTRATÈGIES

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

ODS

ODS 6: Aigua neta i sanejament. A partir de la sequera es parla de la necessitat d’aigua neta i com es pot aconseguir. Parlem de la contaminació, de mesures per estalviar-ne i de països on aquesta no hi arriba. ODS 5: Igualtat de gènere. Es reflexiona sobre el rol dels invisibles en la cerca d’aigua per a les seves famílies i visualitzem programes duts a terme per ONGs per a canviar la seva situació així com iniciatives que sorgeixen de les pròpies protagonistes (Water warriors). ODS 13: Acció climàtica. Reconeixent les causes i conseqüències del canvi climàtic

TECNOLOGIA

DISPOSITIUS: PANELL INTERACTIU, TABLETS I PORTÀTILS.APLICACIONS I EINES DIGITALS: GOOGLE FOR EDUCATION, CANVA, PADDLET, MENTIMETER, EDPUZZLE, LECTOR DE CODI QR.HABILITATS: CERCAR, PRACTICAR, CREAR I/O COL·LABORAR.

METODOLOGIA

DUAABPAprenentatge cooperatiu CLILGamificacióTutoria entre iguals“From LOTS to HOTS”.

ACTIVITATS

D'ESTRUCTURACIÓ

DE DESENVOLUPAMENT

INICIALS

Comparatius i superlatiusEnllacem conceptesEscollim el nostre futur

Trencant el gelSituació actual

Diferents països i rols de gènereFotografies abans i després d’una sequera Què és el canvi climàtic?Comparem paisatges Importància de l’aigua

Mesures per estalviar aigua GinyTreballem amb CanvaPresentació dels ginysPresentació del pòsterBreak-outSessió de tancament

D'APLICACIÓ

Lorem ipsum dolor

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS DUAIntel·ligències múltiples BastidesAprenentatge cooperatiuTutoria entre iguals.

AVALUACIÓ I EVIDÈNCIES