Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EBALUAZIO HEZITZAILEA

Izen Abizenak: Marian Nevado Hernández.Ikastetxea: Aranbizkarra Ikas Komunitatea.Ubidea B1

Hasi

Aurkibidea

Ebaluazio irizpidea

Ebaluazioaren izaera

Ebaluazioaren faseak

Atzeraelikadura

 • MAILA ETA IKASGAIA/EREMUA
6. Maila, Euskara
 • KONPETENTZIA ESPEZIFIKOA
5. Testu idatzi eta multimodalak zuzentasun gramatikalez eta ortografikoz sortzea, edukiak zuzen sekuentziatuz eta plangintzarako, idazketarako, berrikuspenerako eta ediziorako oinarrizko estrategiak aplikatuz, ezagutza eraikitzeko eta komunikazio-eskaera zehatzei erantzuteko.

EBALUAZIO IRIZPIDEA: TESTUINGURUA

 • EBALUAZIO IRIZPIDEA
5.2 Modu indibidualean edo kolektiboan sortutako testu idatzien eta multimodalen autoebaluazio- etakoebaluazio-prozesuetan modu aktiboan parte hartzea,zailtasunak eta norberaren mugak identifikatuz, horiek gainditzeko laguntza bilatuz, eta errorea ikaskuntza-prozesuaren parte gisa baloratuz.
 • Hezigarria
 • Konpetentziala
 • Pertsonalizatua

EBALUAZIOAREN IZAERA

 • Etengabekoa
Baliabide digitalak: Google formularioak.
Baliabide digitalak: Genially/Canva
Baliabide digitalak: kahoot.

EBALUAZIOAREN FASEAK

hasierakoa

garapen fasea

Amaierakoa

Ebaluazio hezigarria © 2024 by Marian nevado is licensed under CC BY-NC 4.0

ATZERAELIKADURA

Ahalegina eta hobekuntza baloratuko dira.

Hezigarria, zehatza eta baikorra izango da.

Ikasleek eurek beraien jardunari buruz jasotzen duten informazoa da.

Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan dauden indarguneak, ahuleziak eta ikaslearen konpetentzia maila baloratzeko, aztertzeko eta hobekuntzara bideratutako erabakiak hartzeko ebaluatzen dugu. Irakasleok ikasleen ikaskuntza, irakaskuntz-prozesuak eta irakasle-lana bera ere ebaluatuko ditugu.

Formatiboa

 • Jarraibide testua egiteko beharrezkoak diren jakintzak eta konpetentziak barneratzeko egingo da. Ikaskuntza prozesuak irauten duen bitartean burutuko da.

Hezigarria eta sumatiboa

 • Aurreikusitako helburuen arabera, eskuratutako konpetentzia maila baloratzeko.

Ikasleen behar eta mailara egokituta.

Prozesuak irauten duen bitartean.

Hasierakoa

 • Aurrezagutzak jakiteko.
 • Ikasleen interesak abiapuntutzat hartzeko.
 • Gaia aurkezteko.

Konpetentziak oinarri bezala hartzen dituena.