Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kawtar El Mokhtari

Empezar >

Components electronics

blog

INDEX INFORMACIÓ

Que es un potenciòmetre?

Que es un transistor?

Introducció

Que es una bobina?

Que es un resistor

Que es un condensador?

Que són les LEDS?

Components electronics

Organiza la secuencia en torno a un tópico o concepto que quieres impartir en un período de tiempo determinado (normalmente corto). Tiene que tener sentido por sí misma y tiene que orientarse a que el alumnado adquiera el conocimiento.

Objetivos de aprendizaje. ¿Qué capacidades van a adquirir nuestro alumnado cuando termine la secuencia?

Planifica, selecciona los contenidos y piensa en qué estrategias, procesos y destrezas quieres poner en práctica con tus alumnado para que alcance los objetivos que has fijado.

“Divide tu secuencia en fases o pasos. Te proponemos las más comunes pero puedes ampliarlas e incluso cambiar sus nombres”.

Ve de lo sencillo a lo más complicado. El aprendizaje debe ser gradual, progresivo. Parte de lo que ya sabe nuestro alumnado para ir construyendo conocimiento nuevo. Encadena las actividades propuestas con un hilo conductor que las dote de sentido y de significado. Cada actividad debe ser un peldaño que les permita progresar en su aprendizaje.

Ten presente desde el inicio cómo vas a evaluar esta secuencia y qué criterios vas a aplicar. Y por supuesto recuerda establecer el entregable. Es decir, qué tareas tienen como resultado un entregable por parte de tu alumnado y en qué formato quieres que te lo entreguen. Las actividades que componen la secuencia deben ser un camino orientado a que el alumno la supere con éxito por eso es fundamental que desde el principio compartas lo que esperas.

Contextualiza y acércate a la realidad de tus alumnos. Que la secuencia responda a la pregunta "¿y esto para qué me sirve?".

Components electronics

La bobina. Que és i per qué serveix?

La bobina és un component electrònic dels circuits elèctrics que emmagatzema energia en forma de camp magnètic creat pel pas del corrent elèctric.

S'utilitzen per bloquejar la CA i permetre el pas de la CC, són molt utilitzats en els equips de Corrent Alterna.

La bobina incrementa el voltatge unes 1000 vegades fins a generar un arc elèctric o espurna a la bugia. Això produeix la combustió i fa que el vehicle arrenqui.

Components electronics

El resistor, qué és i per qué serveix?

És un component electrònic de dos terminals que ofereix resistència coneguda, predeterminada i estable al pas del corrent elèctric, d'acord amb la Llei d'Ohm, llei ja estudiada.

Els resistors es fan servir en circuits elèctrics per ajustar el corrent i el voltatge,. En altres casos, com a les planxes, escalfadors, etc., s'empren resistències per produir calor aprofitant l'efecte Joule.

+ info

Components electronics

Condensador

És un component electrònic passiu i el seu ús és freqüent tant als circuits electrònics, com als analògics i digitals.

Un condensador és un dispositiu capaç demmagatzemar energia en forma de camp elèctric.

continuar >

Es tracta d´un cos semiconductor sòlid de gran resistència que, en rebre un corrent elèctric de molt baixa intensitat, emet llum de forma eficient i amb alt rendiment.

LEDS

Potenciòmetre

Components electronics

Es un component electrònic, un tipus de resistència variable que acostuma a utilitzar-se com a divisor de tensió

Hi ha una forma de potenciòmetre que s'utilitza com un instrument per mesurar la tensió elèctrica.El potenciòmetre original és un tipus de pont del circuit per a mesurar voltatges.

Components electronics

És un dispositiu semiconductor impulsat per corrent, que pot ser utilitzat per controlar el flux de corrent elèctric.

Transistor

Els transistors, en aquest sentit, compleixen funcions d'amplificació, oscil·lació, commutació o rectificació del senyal elèctric dins del circuit determinat, i es fan servir en gran part dels circuits integrats dels artefactes electrònics contemporanis.

Components electronics

De decimal a binari, de binari a decimal

només cal fer divisions successives entre 2 i escriure els residus obtinguts a cada divisió en ordre invers al que han estat obtinguts. Has de sumar els 1/0 del final cap adal.

Decimal -> binari

Binari -> decimal

Només cal numerar els dígits de dreta a esquerra començant des de zero, a cada número se li assigna la corresponent potència base 2 i al final se sumen les potències

Això es tot. Gràcies per lateva atenció!

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur adisciping