Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LES CARACTERÍSTIQUES COMPARTIDES DELS FEIXISMES TOTALITARIS

Militarització social

Nacionalisme agressiu

Culte al líder

Repressió de l'oposició

Control de l'opinió pública

Roger Moreno Ruiz Neus Pastells Fontanils

Racisme i eugenèsia

Rebuig de la raó i exaltació de les emocions

Populisme i demagògia

AUTARQUIA econòmica

Partit únic i corporativisme

Totalitarisme i autoritarisme

Antiparlamentarisme i absència de llibertats

Apologia de la violència, recursos paramilitars

segregació i holocaust

Antiintel·lectualismei anticomunisme

Glorificació del passat

LES CARACTERÍSTIQUES COMPARTIDES DELS FEIXISMES TOTALITARIS

Militarització social

Nacionalisme agressiu

Culte al líder

Repressió de l'oposició

Control de l'opinió pública

Roger Moreno Ruiz Neus Pastells Fontanils

Racisme i eugenèsia

Rebuig de la raó i exaltació de les emocions

Populisme i demagògia

AUTARQUIA econòmica

Partit únic i corporativisme

Totalitarisme i autoritarisme

Antiparlamentarisme i absència de llibertats

Apologia de la violència, recursos paramilitars

segregació i holocaust

Antiintel·lectualismei anticomunisme

Glorificació del passat

REPRESSIÓ DE L'OPOSICIÓ

La repressió de l’oposició és va dur a terme als tres sistemes feixistes totalitaris, però nosaltres ens hem centrat en el nazisme.

SIGNIFICATLa repressió de l’oposició va ser una estratègia alemanya per tal d’establir un estat totalitari i homogeni que no poses en perill l’autoritat nazi i eliminar qualsevol indici de revolució i poder mantenir un control absolut.

EXEMPLE

En aquesta foto és pot observar com es crema una sinagoga

Local jueu després de patir una destrossa per part dels nazis.

https://www.annefrank.org/es/ana-frank/en-foco/alemania-1933-de-la-democracia-la-dictadura/

MARTINA BAGUÉ I ESTEL CRUZ

POPULISME I DEMAGÒGIA

AL FEIXISME

POPULISME

DEMAGÒGIA

La demagògia és una estretègia política que consisteix en convèncer als ciutadans mitjançant promeses, manipulacions, elogis i propaganda i així assolir el poder polític d'un territori

EXEMPLE

EXEMPLE

El populsime és un nom amb el qual hom designa un tipus d’ideologia i de pràctica de moviments i partits polítics sorgits en diversos països entre el darrer quart del segle XIX i la primera meitat del segle XX. I el faixisme és unSistema polític implantat a Itàlia poc després de la Primera Guerra Mundial.

Adolf Hitler es un bon exemple del popuisme nacista perquè fa discursos populistes

Hitler donant un discurs als anys 30

Martina Colomer i Berta Boada

https://www.elmundo.es/cultura/2019/11/26/5ddd7cf021efa0dc6c8b469f.ht ml

CONTROL DE L'OPINIÓ PÚBLICA

Roger Moreno i Neus Pastells

És gestionar i influir en les creences i actituds del poble Alemany en el cas dels Nazis a través d'estratègies de comunicació, propaganda i manipulació. Això es fa a través dels mitjans de comunicació, discursos polítics i altres eines per dirigir i modelar les idees del públic

Hitler controlava l'opinió utilitzant la propaganda nazi. A través de la ràdio, discursos públics i material propagandístic, com cartells o cine (com per exemple: Juventudes Hitlerianas o Reichsarbeitsdienst). Difonia missatges nacionalistes, súpera racial. Influïa en les creences la població alemanya a favor seu

SIGNIFICAT

EXEMPLE REAL

Es pot observar un discurs de Hitler al seu poble i tothom l'està escoltant. Es pot veure el símbol nazi molt present a tot arreu.

En aquest cartell de propaganda surt un braç nazi colpejant i dominant a una persona d'un to de pell més fosc donant a entendre la superioritat de la raça ària.

Rebuig de la raó i exaltació de les emocions

Xinhui Zhao i Abril llavari

1. El Feixisme

1.1 Rebuj de la raó

2.Cas real

El "Rebuig de la raó i exaltació de les emocions" són característiques dels moviments feixistes, nazistes i franquistes, on minimitzen la importància de la raó per manipular les emocions, guanyant control de la població. Utilitzen propaganda i discursos per convèncer les persones a seguir els seus líders, permetent-los exercir control sense justificació racional.

La raó forma opinions basades en el pensament lògic, crític i en evidències objectives. Contràriament, els moviments feixistes, nazis i franquistes la rebutjen i usen emocions i propaganda per obtenir el poder. Recorren a la por, l'odi... per justificar-se, i silenciar les veus en contra, com activistes polítics i defensors dels drets humans. Això nega el debat i promou una única veritat imposada.

1.2 Exaltació de les emocions

L'exaltació de les emocions en el feixisme és quan els líders com Mussolini, Hitler i Franco fan servir sentiments com l'admiració i la passió per guanyar suport, i la por, l'odi i la intolerància per aconseguir que la gent no pensi tant críticament i els hi sigui més fàcil de controlar. També intenten despertar una gran exaltació i entusiasme en la població, fet que fa que aquesta s'identifiqui amb el moviment i amb el líder.

https://ambitmariacorral.org/2021/01/rao-emocions-i-sentiments-2/ https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/adolf-hitler-discursos-1933-1938.pdf

Un cas real seria quan Adolf Hitler va donar un discurs davant el Reichstag alemany el 30 de gener de 1939 a Berlín, Alemanya, per aconseguir el suport del poble alemany per a les seves polítiques expansionistes i bel·licistes. En el seu discurs va justificar les pròximes agressions militars de l'Alemanya nazi utilitzant un llenguatge carregat d'emoció que va explotar les emocions del públic, fent servir la por, l'orgull nacional i el desig de revança després de la derrota i humiliació alemanya en la Primera Guerra Mundial, i va promoure un sentiment de superioritat i unitat entre el poble alemany.

En la imatge podem veure Adolf Hitler, líder del règim nazi, pronuciant un discurs davant el Reichstag alemany.

3. Imatge

4. Link

Milions d'éssers humans commoguts en el més profund del seu cor per la idea de la nostra grandesa, per l'amor a la seva pàtria, pel desig de viure en pau i llibertat, decidits a suportar, a patir i a lluitar, s'han reunit en una comunitat de sacrifici al voltant nostre, al voltant vostre, senyors diputats! - Adolf Hitler

Hi ha alguns grups que volen tenir molt poder i control. Aquests grups pensen que la raó, és a dir, el pensar de manera lògica i racional, no és una cosa positiva ni molt útil. En canvi, prefereixen fer que la gent se senti emocionada i amb passió. Com que les emocions poden influir més que el raonament, aquestes persones poden convèncer més fàcilment als altres perquè els segueixin i facin el que ells volen. Així, poden aconseguir molt poder i fer el que vulguin sense haver de donar explicacions raonades sobre el que fan. Aquesta manera de pensar és pròpia en moviments com el feixisme, el nazisme i el franquisme, els quals volen controlar les persones sense que elles pensin gaire sobre les seves accions.

AUTARQUIA

IDOIA, JÚLIA I ESTEL R.

https://algargoshistoriaspain.blogspot.com/2020/05/cartel-de-propaganda-autarquia.html

L'autarquia és quan un territori vol ser totalment independent en política, econòmia i vida social. Tot el que la gent consumeix en aquest lloc és produït dins del mateix territori. No necessiten comprar res de fora i eviten les relacions comercials amb els altres països.

https://economipedia.com/definiciones/autarquia.html

Itàlia sota el règim de Benito Mussolini durant el període de l'entre les dues guerres mundials. Mussolini va promoure polítiques econòmiques que buscaven la autosuficiència i l'autarquia per reduir la dependència de l'Itàlia en relació amb altres països.

https://www.britannica.com/topic/sakoku

Verso Books: Fascism and Dictatorship

A Espanya, durant la dictadura de Franco, després de la guerra civil espanyola i durant la Segona Guerra Mundial. Franco va implementar normes d'autarquia econòmiques (i polítiques) per no dependre tant dels altres països i promoure més la producció interna.Sílex Ediciones: Franquismo y autarquía

https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/file/86ca990d-617a-45fd-9b8a-21879952e85d/1/es-an_2018070212_9170107.zip/franco_y_himmler_1940.jpg

RACISME I EUGENÈSIA

Carla Graupera i Cristina Olmos

Racisme :

Eugenèsia:

És la creença en la superioritat d'unes races sobre altres, causant així la discriminació, persecució o fins i tot el genocidi del grup considerat diferent.Es va convertir en una ideologia acceptada per l’Estat, que justificava la violència i l’eliminació de qui era considerat una amenaça.

És la creença de millorar la genètica humana seleccionant diferents característiques considerades desitjables i eliminar les no desitjables. En quant als feixistes els hi va servir d’excusa per promoure la idea d'una "raça superior" i justificar discriminacions i, fins i tot, genocidis.

Exemple:

Exemple:

Règim feixista italià liderat per Benito Mussolini (1922-1943): Mussolini va promoure la superioritat de la raça italiana i va discriminar grups considerats inferiors, com els africans a les colònies italianes. Es considerava que els jueus eren una amenaça, i els van establir unes lleis les quals limitaven els seus drets civils, els van treure les propietats… En aquells temps, fins a sis milions de jueus van ser assassinats en camps de concentració.

Alemanya nazi sota el règim d'Adolf Hitler (1933-1945): Els nazis van promoure polítiques d'eugenèsia que buscaven millorar la "raça ària" (la raça considerada més pura) eliminant aquells considerats "genèticament inferiors". Van forçar l’esterilització a persones amb discapacitats i també van matar milers de persones considerades no aptes.

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/biociencias/la-era-de-la-eugenesia-cuando-la-pseudociencia-se-hizo-ley/https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/racisme

Links:

Exemple

Militarització social

Significat

La militarització és un procés pel qual l'estament militar participa en la societat, la política, l'economia i l'educació.La militarització social, no es tracta només de la participació o presa del poder per part de l'estament militar, sinó també de la imposició dels valors militars: centralització de l'autoritat, jerarquització, disciplina, obediència, agressivitat... Impulsada per l'exaltació contínua del patriotisme i els seus símbols.

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Militaritzaci%C3%B3

Font: Wikipèdia

Font: IberLibro

PARMEET SINGH KAUR

En aquesta imatge es pot veure un pòster de propaganda que incita els joves a unir-se a l'exèrcit. En aquest cartell publicitari s'utilitzen colors i símbols patriòtics per evocar un sentiment de deure i honor cap a la pàtria.

En aquesta imatge es poden observar nens de petita edat en l'exercit amb els seus uniformes de militar i les seves armes. Aquest fet va donar lloc l'any 1926-1943 (l'Opera Nazionale Balilla)

Segregació i holocaust

Segregació

Exemple

Anna Llovera i Martina Fernández

Holocaust

Nazisme L'any 1921 va crear-se el NSDAP, el partit nazi sota el lideratge de Hitler, a partir del qual els nazis van obtenir el poder.Aquest partit era característic pel seu racisme.

EL NAZISME ALEMANY (més informació del nazisme) COM VA ACONSEGUIR HITLER ARRIBAR AL PODER? - Va aprofitar els mecanismes de la democràcia per fer-se nomenar canceller. - Es va presentar com a alternativa al descontentament social i a la crisi política i econòmica. - Va emprar les seves habilitats de lideratge. - Va presentar un programa demagògic i populista. - Les organitzacions paramilitars nazis van imposar el terror.

Harry Haft va sobreviure a Auschwitz boxejant

Persones jueves esperant al costat d'un tren per marxar del païs o cap a un camp de concentració. Portaven molt poc equipatge

National-Sozialistische-D.A.P

1941 a 1945 Genocidi dut a terme pels nazis on van voler exterminar la raça jueva. Va ser la persecució organitzada i patrocinada per l'Estat per part de l'Alemanya nazi i l'assassinat d'aproximadament sis milions de jueus europeus i almenys cinc milions de presoners de guerra, testimonis de Jehovà, homosexuals i altres víctimes.

En el cas de l'Alemanya nazi, la segregació va ser un moviment cultural, social i polític on es separaven a les persones que eren considerades d'una raça inferior o separada (antisemitisme racial), és el cas dels jueus. Els nazis creien que els jueus perjudicaven a la raça ària (raça superior), per això el poble jueu va ser perseguit i obligat a marxar d'Alemanya.

Link imatge de la segregació Link imatge de Harry Haft

Al camp de concentració de Jaworzno, prop d'Auschwitz, Harry Haft va poder escapar-se gràcies al boxeig. Durant tota la seva estada dins aquest camp d'extermini, va tenir més de 70 lluites contra altres jueus a canvi de tenir una oportunitat de seguir vivint. Activitat la qual els soldats nazis aprofitaven per fer apostes i divertir-se. Al 1945, Haft va aprofitar les "marxes de la mort" per escapar-se. Cosa que va aconseguir matant a un guàrdia a cops de puny i utilitzant el seu uniforme per passar inadvertit. Però, després d'escapar-se va ser turmentat per culpa de no saber fins a quin punt havia condemnat als altres jueus amb els que havia lluitat, ja que no sabia si haguessin sobreviscut per la seva conta.

El nacionalisme agressiu amb els nazis fa referència a la forma extrema de nacionalisme que va prevaler durant el règim nazi a Alemanya, sota el lideratge d'Adolf Hitler durant la dècada de 1930 i la Segona Guerra Mundial. El nazisme promovia una concepció radical del nacionalisme alemany, que buscava la supremacia de la "raça" alemanya sobre altres grups ètnics i nacionals. Aquesta ideologia va donar lloc a una sèrie de polítiques i accions agressives destinades a expandir el territori alemany, subjugar altres nacions i grups ètnics, i imposar la seva hegemonia cultural i política.

NACIONALISME AGRESSIU

EXEMPLE

L'Anschluss d'Àustria el 12 de març de 1938 va ser una acció liderada pel règim nazi d'Adolf Hitler, en què Alemanya va annexar forçosament Àustria. Aquesta anexió es va realitzar mitjançant propaganda, intimidació i invasió militar. Els nazis van justificar l'Anschluss amb el nacionalisme ètnic i cultural, afirmant que Àustria havia de ser anexada amb Alemanya. Aquest exemple destaca el nacionalisme agressiu dels nazis, que prioritzava els interessos alemanys per damunt de la sobirania i l'autodeterminació dels altres països.

Fent anexament amb Austria mitjançant la propagan da

SIGNIFICAT

IMATGES

Aurèlia Rosendo Noguera i Noa Serra

Intimidació i invasió militar

http://www.buxaweb.com/historia/temes/contemp/nazismealemany.htm

Write an awesome title

Write an awesome subtitle

Apologia de la violència i recursos paramilitars

La paraula "apologia" es defineix com discurs o text que justifica, defensa algú o alguna cosa. Per tant, l'apologia de la violència és la justificació de l'ús de la violència.

Apologia de la violència

Recursos paramilitars

Una organització paramilitar és una organització civil armada, amb una estructura militar, que actua al marge de l'exèrcit de l'estat. Poden ser forces opositores o complementàries a l'estat.

Exemples reals

Organitzacions paramilitars: Les SS (Schutzstaffel) o Esquadró de protecció, va ser una organització paramilitar al servei d'Adolf Hitler durant l'Alemanya nazi. Se les considera responsables del genocidi de diverses minories ètniques europees (jueus, gitanos...) i de nombrosos crims de guerra. Van ser considerades organitzacions criminals durant els jutjats de Nuremberg.

Ciutadans russos recollint les calaveres dels seus companys assassinats. S'aprecien els impactes de les bales en el crani.

Ciutadans russos recollint les calaveres dels seus companys assassinats. S'aprecien els impactes de les bales en el crani.

Exemples reals

Des del 1933, els nazis col·locaren cartells propagandístics que deshumanitzaven el jueu i incitaven a la violència envers aquest. Així doncs, era comú trobar cartells d'aquest tipus a tot Alemanya i territoris ocupats, sovint davant de negocis jueus. Tot això per aconseguir l'objectiu d'exterminar la "raça" jueva i aconseguir un estat homogeni de la raça ària, que conideraven superior.

Article relacionat: https://es.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel

Cartell on es llegeix: "Sense el Jueu, tot anirá bé.", juntament amb un dibuix on "s'escombren" els jueus.

Ciutadans russos recollint les calaveres dels seus companys assassinats. S'aprecien els impactes de les bales en el crani.

Cartell on es llegeix: "Els jueus son la nostra desgràcia", juntament amb un dibuix on una "serp jueva" ataca una noia, rossa i de pell blanca, el que fa pensar que es refereix a la raça ària.

Ciutadans russos recollint les calaveres dels seus companys assassinats. S'aprecien els impactes de les bales en el crani.

Cartell on es llegeix: "L' infrahumà", sota la imatge d'un jueu. Fent pensar a la gent que els jueus no eren humans, es pretenia justificar la violència antisemita.

Ciutadans russos recollint les calaveres dels seus companys assassinats. S'aprecien els impactes de les bales en el crani.

Clara Velázquez Eva Coenders

Antiparlamentarisme i absència de llibertats

SIGNIFICAT

L'antiparlamentarisme i l'absència de llibertats són característiques fonamentals dels regims que van sorgir durant el periode de entreguerres. Aquests règims rebutjaven la democràcia parlamentària, considerant-la feble i ineficaç. En el seu lloc, promovien líders autoritaris i concentraven el poder en les seves mans. Suprimien drets individuals i polítics bàsics, com la llibertat d'expressió i de premsa, utilitzant la censura i la repressió per silenciar l'oposició. Establien estructures de vigilància i repressió per controlar i castigar els dissidents. En resum, els règims totalitaris limitaven les llibertats civils i polítiques en favor d'un control autoritari de l'Estat.

EXEMPLE ANTIPARLAMENTARISME

EXEMPLE D'ABSÈNCIA DE LLIBERTATS

Un exemple d'antiparlamentarisme, en el cas del règim nazi d'Adolf Hitler, després de l'incendi del Reichstag el 1933, els nazis van culpar els comunistes i van aprofitar la situació per aprovant l'Acte de Concessió dels Plens Poders, que essencialment eliminava el parlament i concentrava tot el poder en les mans d'Hitler i dels seus col·laboradors. Això va significar la fi de la democràcia parlamentària a Alemanya i l'establiment d'un règim totalitari.

Un exemple d'absència de llibertats, en el règim franquista a Espanya, també es va establir una censura estricta de la premsa i es va perseguir i reprimir qualsevol forma d'oposició política o crítica al govern. Els mitjans de comunicació estaven sotmesos al control del règim i només es permetia la difusió d'idees que no qüestionessin l'autoritat de Franco i del seu règim.

ARTICLE:

KHADIJA EL GHARIB I AYA DAOUD

jhttp://diccionario.marxismo.school/Antiparlamentarismo https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-02-20/franquismo-democracia-libertad-de-expresion_2959220/

Aquesta imatge representa l'antiparlamentarisme, ja que el partit del règim polític dominava exclusivament el poder de prendre decisions, establir lleis i tenia un pes significatiu sobre l'estat.

Aquesta imatge representa l'absència de llibertat, ja que la població no tenia la capacitat de prendre decisions ni d'expressar-se en contra de la ideologia imposada pel règim polític.

Glorificació del passat

**1. A què es refereix el concepte (característica):** La glorificació del passat és una tècnica propagandística utilitzada pels règims feixistes, nazis i franquistes per exaltar i idealitzar elements del passat històric amb l'objectiu de legitimar i justificar les accions del règim present, promoure un sentiment nacionalista extrem i consolidar el suport popular. **2. Exemple real:** Durant el règim nazi, Adolf Hitler va manipular la història per enalteir l'època de l'Imperi Alemany i la figura dels germans Arminius i Otto von Bismarck. Un exemple significatiu d'aquesta pràctica va ser la reconstrucció del castell de Wewelsburg, que Hitler va transformar en un centre ceremonial i de culte nazi. Aquesta actuació va ser realitzada amb l'objectiu de recuperar un suposat passat de grandesa alemanya i unificar la població sota la ideologia nazi. **3. Imatge impactant:** La imatge mostra el castell de Wewelsburg, que va ser transformada en un centre ceremonial nazi durant el règim d'Adolf Hitler. Els símbols i les insígnies nazis són clarament visibles a la construcció, representant la glorificació del passat alemany promoguda pel règim nazi. **4. Article d'internet:** https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/nazi-propagandaAquest article ofereix una anàlisi detallada de com el règim nazi va manipular la història per promoure la seva ideologia i consolidar el suport popular a través de la glorificació del passat.

POPULISME I DEMAGÒGIA

Demagògia negacionista de Franco

Durant el franquisme, les idees de poopulisme i demagògia es basaben en dividir la política entre dretes o esquerres per tal d'enforntar la dictadura.

https://salamancartvaldia.es/noticia/2014-12-02-la-maldita-transicion-otra-vez-demagogia-y-populismo-246098

Un clar exemple del franquisme en contra d'aquest moviment és quan, durant la constitució del 1978 van ser condenats centenars d'homes i dones i la dreta absoluta va arribar a matar 28 persones pel fet d'opinar en contra de la dictadura.

EXEMPLE

Juli Alberca Ollé Max Fontbona Puig

L'antiintel·lectualisme es una posicio filosofica que critica la inteligencia pura com eina suprema de coneixament, que va tenir lloc en la dictadura de Francisco Franco a espanya entre el 1939-1975.Aquesta característica es tradueix en una actitud hostil cap a la raó, la llibertat d'expressió i l'educació lliure. L'anticomunisme, d'altra banda, és l'oposició ferma al comunisme, considerant-lo una amenaça a l'ordre social, polític i econòmic establert.Un exemple significatiu d'aquest és la persecució i censura sistemàtica d'intel·lectuals, artistes i educadors considerats "enemics de l'estat" sota el règim de Franco a Espanya. En aquest context, molts membres de la generació del 27, un grup d'intel·lectuals, poetes i artistes espanyols, van ser objecte de repressió, exili o assassinat per les seves idees considerades contràries al règim. IMATGE e INFORMACIO: WIKIPEDIA

Antiintel·lectualisme i Anticomunisme

ELS DISCURSOS DE HITLER ALS ANYS 30

Un clar exemple de demagògia al feixisme són els discursos que el general alemany Adolf Hitler va fer durant la decàda dels anys 30. Després de la dura derrota d'Alemanya a la Primera Guerra Mundial i juntament amb tots els conflictes que això va portar, com són una forta crisi econòmica, la pèrdua de territori, l'empobriment del país o l'elevat nombre de víctimes, Hitler va utilitzar tots aquests fets per a manipular als ciutadans alemanys i així guanyar poder. En els seus discursos carregava contra els jueus i altres minories ètniques i va culpar al poble jueu dels conflictes que estava patint Alemanya. En aquests parlaments Hitler manipulava els sentiments i prejudicis de les persones, aconseguint que anessin en contra de persones i grups socials innocents i així aconseguir que els alemanys obviessin als que de veritat eren culpables dels problemes que patia el país. Això va ser crucial per consolidar el recolzament del poble al règim nazi.

ELS DISCURSOS DE HITLER ALS ANYS 30

Un clar exemple de demagògia al feixisme són els discursos que el general alemany Adolf Hitler va fer durant la decàda dels anys 30. Després de la dura derrota d'Alemanya a la Primera Guerra Mundial i juntament amb tots els conflictes que això va portar, com són una forta crisi econòmica, la pèrdua de territori, l'empobriment del país o l'elevat nombre de víctimes, Hitler va utilitzar tots aquests fets per a manipular als ciutadans alemanys i així guanyar poder. En els seus discursos carregava contra els jueus i altres minories ètniques i va culpar al poble jueu dels conflictes que estava patint Alemanya. En aquests parlaments Hitler manipulava els sentiments i prejudicis de les persones, aconseguint que anessin en contra de persones i grups socials innocents i així aconseguir que els alemanys obviessin als que de veritat eren culpables dels problemes que patia el país. Això va ser crucial per consolidar el recolzament del poble al règim nazi.

LA NIT DELS VIDRES TRENCATS

La nit dels vidres trencats va ser un pogrom (alçament popular violent, mobilitzat per partits polítics extremistes i dirigit per qualsevol grup social que difereixi de la seva idea) contra els jueus, però com a conseqüència també van acabar destruïdes oficines, papers, locals… Dels partits polítics de l’oposició nazi, com per exemple el KPD (Partit Comunista d’Alemanya). Els fets es van dur a terme el 9 i 10 novembre del 1938 als barris jueus localitzats a Alemanya i zones annexes, com Àustria i Sudetes. Els manifestants van trencar moltes finestres, d’aquí ve el nom d’aquest esdeveniment, però principalment van cremar sinagogues i van saquejar negocis. Tot això va començar pel motiu de l’assassinat de l’embaixador alemany a París per part d’un Jueu. Aquestes van ser moltes de les repressions que van dur a terme els nazis per aconseguir suprimir qualsevol intent de resistència política, mitjançant amenaces, eliminació física…

L'Opera Nazionale Balilla (1926-1943 )

l'Opera Nazionale Balilla era una organització juvenil creada pel règim feixista per acomiadar els mateixos propòsits: inculcar la ideologia del feixisme, promoure la disciplina, l'adoració al líder i preparar els joves per al servei militar i la defensa de l'Estat feixista. Aquests programes de joventut militaritzada eren instruments clau per al control social i polític dels règims feixistes, preparant una nova generació de ciutadans compromesos amb els seus respectius moviments autoritaris.