Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Historia de España

En temporadas anteriores...

1. Guerra da Independencia

2. Fernando VII

3. Isabel II

4. Sexenio Revolucionario

5. Restauración Borbónica

6. Século XIX en Galicia

7. Protagonistas

01 Anteriormente...

HOME

Play

Play

En temporadas anteriores...

En temporadas anteriores...

01 Anteriormente

HOME

Grandes etapas da Historia

Lorem ipsum dolor sit amet

PREHISTORIA Aparición do ser humano (3 mill a.C.) ® Invención escritura (3500 a.C.).

IDADE ANTIGA Invención escritura (3500 a.C.) ®Caída do Imperio Romano (476 d.C.).

IDADE MEDIA Caída del Imperio Romano (476 d.C.) ®Descubrimiento de América (1492 d.C.)

IDADE MODERNA Descubrimiento de América (1492 d.C.) ®Revolución Francesa (1789 d.C.)

IDADE CONTEMPORÁNEA Revolución Francesa (1789 d.C.) ®Actualidade

Saberías dicir cales son as 5 principais etapas da Historia e os feitos que marcan o seu comezo e final?

HOME

01 Anteriormente...

ABSOLUTISMO

REVOLUCIÓN FRANCESA

UILUSTRACIÓN

É un movemento cultural que transformou as ideas filosóficas, económicas e políticas de Europa en el século XVIII. Defendín a libedade individual, a igualdade de dereitos e oprogreso fundamentado na razón e na educación.

CARLOS IV

É un movemento cultural que transformou as ideas filosóficas, económicas e políticas de Europa no século XVIII. Defendía a libedade individual, a igualdade de dereitos e o progreso fundamentado na razón e na educación.

01 Guerra da Independencia (1808-1814)

HOME

1808

  1. 2 de maio: os franceses entran en Madrid.
  2. CIDADES: resistencia.
  3. CAMPO: guerrillas.
  4. Batalla de Bailén: 1ª derrota dos franceses.
1812: primeira Constitución.1814: retirada do exercito francés.

María Bellido

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=VQlnMvncftI

 • TEXTO 1: Fragmento de la Constitución de Cádiz (19-03-1812)
“Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquí­a española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado lo siguiente: Art. l. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Art. 3. La soberaní­a reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción a sus haberes a los gastos del Estado. Art. 12. La religión de la Nación Española es y será perpetuamente la católica, apostólica romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohí­be el ejercicio de cualquier otra. Art. 14. El gobierno de la Nación española es una monarquí­a moderada hereditaria. Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. Art. 16. La potestad de ejecutar las leyes reside en el Rey. Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley. Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir publicar sus ideas polí­ticas, sin necesidad de licencias, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes Cádiz, 19 de marzo de 1812″³
 • VIVA A PEPA!Co paso do tempo, esta expresión popular ha cambiado de significado. Actualmente, déuselle un sentido de desenfado e xolda, e aplícase a quen ten un carácter despreocupado. Con todo, ata fai relativamente pouco tempo, a expresión Viva a Pepa! era un berro subversivo empregado durante moitos períodos políticos. A frase viña substituír a esta outra: Viva a Constitución de Cádiz! Esta era coñecida cariñosamente como a Pepa, porque foi xurada e promulgada o día de San José, o 19 de marzo de 1812. Dous anos máis tarde, o rei Fernando VII, tras o seu regresou a España, aboliu a Constitución de Cádiz e prohibíronse os berros ao seu favor. É por iso polo que os españois que se opoñían ao absolutismo referíanse a ela en clave.

Identifica nos artigos que podes ver da Constitución de 1812, os ideais liberais.

02 A España de FERNANDO VII (1814-1833)

Mentras tanto, en AMÉRICA...

HOME

SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820)

TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

DÉCADA OMINOSA (1823-1833)

CONSTITUCIÓN

SUPRIME A CONSTITUCIÓN

SUPRIME A CONSTITUCIÓN

FERNANDO VII enferma

LEI SÁLICA

VOLVE DESPOIS DA GUERRA

REI ABSOLUTO

SANTA ALIANZA

 • 10 territorios que foron colonia española e non o sabes web
 • Independencia das colonias americanas durante o século XIX
https://www.youtube.com/watch?v=9uFmylhFbQY

Ten todo o poder.

Apoiado polos absolutistas suprime a Constitución de 1812 e persegue as persoas con ideas liberais.

Obrigado por Rafael del Riego xura de novo a Constitución de 1812 e permite as reformas liberais.

Pide apoio aos países absolutistas (Austria, Prusia e Rusia) para restablecer o ABSOLUTISMO.

 • Restáurase o ABSOLUTISMO.
 • Suprímese a CONSTITUCIÓN.
 • Os liberais son perseguidos.

03 A España de ISABEL II (1833 - 1868)

HOME

MARÍA CRISTINA DE BORBÓN

REINADO DE ISABEL II (1843-1868)

REXENCIA (1833-1843)

ESPARTERO

1844-1854: LIBERAIS MODERADOS

1854-1856: LIBERAIS PROGRESISTAS

1854-1868: LIBERAIS MODERADOS

p

 • Poder compartido entre o pobo e o rei.
 • Nova CONSTITUCIÓN
 • 2ª GUERRA CARLISTA

p

 • Poder para o pobo
 • Limitar o poder da raiña
 • Nova CONSTITUCIÓN

 • Xurden novos partidos que queren eliminar a monarquía.

 • CRISE ECONÓMICA
 • MALAS COLLEITAS

GLORIOSA

ISABEL II marcha de España

04 SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868 - 1874)

HOME

Isabel II marcha de España

Goberno provisional

 • Republicanos
 • Militares
 • Borbones

Marcha de Españad

Estado

CENTRALIZADO

DESCENTRALIZADO

1ª REPÚBLICA (1873-1874)

 • 3ª GUERRA CARLISTA

 • GUERRA CUBA

AMADEO DE SABOYA (1870-1873)

1ª REPÚBLICA

Subtítulo

ALFONSO XII

05 RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1878 - 1888)

HOME

Isabel II marcha de España

Goberno provisional

 • Republicanos
 • Militares
 • Borbones

Marcha de Españad

Estado

CENTRALIZADO

DESCENTRALIZADO

1ª REPÚBLICA (1873-1874)

 • 3ª GUERRA CARLISTA

 • GUERRA CUBA

AMADEO DE SABOYA (1870-1873)

1ª REPÚBLICA

Subtítulo

ALFONSO XII

05 PATRIMONIO

HOME

SITÚATE

01

02

03

04

05

06

ABSOLUTISMO

LIBERALISMO

PONTE A PROBA

ESPAÑA

PATRIMONIO

ROMANTICISMO

REALISMO

MODERNISMO

IMPRESIONISMO

07

SABER MÁIS

La siesta (Ramón Martí Alsina)

La gallinita ciega (Goya)

Retrato de Montserrant Carbó(Ramón Casas)

Valencia (Joaquín Sorolla)

Fai un esquema destes estilos artísticos no que inclúas:

 • Características
 • Tema
 • Artistas

ROMANTICISMO CARACTERÍSTICAS: introduce o movemento, a cor e a luz. TEMAS: personaxes populares e paisaxes idealizadas. ARTISTAS: Francisco Goya e Pérez Villamil.

REALISMO Características: rompe coa idealización da sociedade e a mostra a realidade tal como é. Temas: escenas da vida cotiá, retratos, labores do campo. Artistas: Ramón Martí Alsina e Mariano Fortuny

MODERNISMO

 • Características: moi asociado coa burguesía, pretende ser puramente decorativo, relevante na pintura, decoración, arquitectura, escultura...
 • Tema: natureza, retrato dunha muller delicada.
 • Artistas: Ramón Casas e Antoni Gaudí.

IMPRESIONISMO Características: os artistas traballan ao aire libre para captar os efectos da luz. Temas: reflicten a súa visión da realidade, porque a fotografía xa a mostra tal como é. Artistas: Joaquín Sorolla

06 Ponte a proba

HOME

SITÚATE

01

02

03

04

05

06

ABSOLUTISMO

LIBERALISMO

PONTE A PROBA

ESPAÑA

PATRIMONIO

TEST: Guerra da Independencia e Constitución de 1812

Relaciona conceptos relativos ao Absolutismo

07

SABER MÁIS

+INFORMACIÓN

HOME

TEXTO 1

01

02

03

04

05

06

TEXTO 2

TEXTO 3

TEXTO 6

TEXTO 4

TEXTO 5

Para saber máis consulta estas webs e documentos

Goya

Cronoloxía da España do século XIX

Museo del Prado

Datas relevantes da España do século XIX

Fernando VII volve a España.

Trala victoria dos españois e os ingleses, as tropas francesas abandonan España.

O herdeiro ao trono será o primoxénito varón.

LEI SÁLICA

 • Fernado VII soamente ten fillas.
 • O seu irmán Carlos reclama ser o herdeiro.
 • Fernando VII elimina esta lei para que a súa herdeira sexa a súa filla ISABEL II.

INDEPENDECIA DAS COLONIAS

 • Impostos.
 • Descontento dos crioulos.
 • Expansión das ideas liberais.

CAUSAS:

FASES:

 1. GUERRA DA INDEPENDENCIA: reclaman a independencia.
 2. REINADO DE FERNADNO VII:
  1. Non concede a independencia.
  2. Revoltas apoiadas por Gran Bretañana e EEUU, logran idependizarse.
  3. España conserva: Cuba, Porto Rico e Filipinas.

Fernando VII volve a España.

Trala victoria dos españois e os ingleses, as tropas francesas abandonan España.

MORRE FERNANDO VII

CARLOS

 • irmán de Fernando VII
 • apoio dos absolutistas

ISABEL II

 • raíña con 3 anos
 • apoio dos liberais

1ª GUERRA CARLISTA

ISABEL II é aínda unha nena.

FERNANDO VII enferma

 • Morre Fernando VII (1833)
 • Goberna a súa muller, MARÍA CRISTINA, ata a maioría de idade de ISABEL, coa axuda dos liberais.
 • Os absolutistas apoian a CARLOS, que non o acepta.

Fernando VII volve a España.

Trala victoria dos españois e os ingleses, as tropas francesas abandonan España.

 • Rei absolutista.
 • Temía as ideas da Revolución Francesa, porque restábanlle poder.
 • Deixou o poder en manos de Godoy.

Fernando VII volve a España.

Trala victoria dos españois e os ingleses, as tropas francesas abandonan España.

Fernando VII volve a España.

Trala victoria dos españois e os ingleses, as tropas francesas abandonan España.

Fernando VII volve a España.

Trala victoria dos españois e os ingleses, as tropas francesas abandonan España.

Fernando VII volve a España.

Trala victoria dos españois e os ingleses, as tropas francesas abandonan España.