Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMPONENTS ELECTRÒNICS

BÀSICS

Ángel Díaz Gil 2ºC

ÍNDEX

Resistor

Díode LED

Condensador

Potenciòmetre

Bobina

Transistor

Electronica

Analògica

Digital

Nombres binaris

RESISTOR

El resistor és un component electrònic de dos terminals que ofereix resistència coneguda, predeterminada i estable al pas del corrent elèctric.

Símbol

DÍODE LED

És un díode emissor de llum, és a dir, un tipus particular de díode que emet llum en ser travessat per un corrent elèctric.

Símbol

CONDENSADOR

Són dues plaques conductores separades per un dielèctric aïllant ubicat entre ambdues. S'hi emmagatzema la càrrega d'energia quan flueix un corrent elèctric

Serveix per a emmagatzemar energia (càrrega elèctrica) en un camp elèctric intern.

Símbol

Potenciòmetre

Un potenciòmetre és un component electrònic similar als resistors però el valor de resistència del qual en comptes de ser fix és variable, permetent controlar la intensitat de corrent al llarg d'un circuit

Símbol

Bobina

És el component passiu d'un circuit elèctric que emmagatzema energia com a camp magnètic a través del fenomen conegut com a inducció.

Símbol

Transistor

Un transistor permet la transferència adequada d'energia elèctrica entre les diferents parts dun circuit elèctric. Per tant, els transistors controlen o canvien el flux delectricitat entre dos punts.

Símbol

Electrònica

L'electrònica és la branca de la física i especialització de l'enginyeria, que estudia i empra els dispositius electrònics que funcionen controlant el flux d'electrons i altres partícules carregades elèctricament en dispositius com per exemple semiconductors o altres.

Electrònica analògica

En aquest sistema, el senyal o el tipus de corrent elèctric que circula pels circuits electrònics, presenta les mateixes variacions que les ddes d'informació que hi entren.

Electrònica digital

En el sistema digital les dades poden entrar com en el sistema analògic, amb totes les seves variacions, però el circuit electrònic les converteixen en senyals elèctrics en forma d'impulsos, de manera que només pot estar encés o apagat (0 i 1)

Nombres binaris

El sistema binari és un sistema de numeració en el qual tots els nombres es representen utilitzant com a base dues xifres: zero i un. En altres paraules, és un sistema de numeració de base 2, mentre que el sistema que utilitzem més habitualment és de base 10, o decimal.