Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Aslan Basanta, Naia Abellán, Cesc Gàmiz, Sofia Domínguez

El problema d'Haití

Activitat 3

Índex

Activitat 2

Activitat 1

01

ACTIVITATS

A Catalunya...

El cas català

02

ACTIVITATS

Pregunta 4
Pregunta 3
Pregunta 2
Pregunta 1

El problema d'Haití

03

ACTIVITAT

Què hi podem fer?

Gràcies per la vostra atenció

Si el problema d’Haití no és l’escassedat d’aigua, sinó l’accés a aquesta, o la seva puresa i higiene, com es podria solucionar?Per solucionar aquest problema, es poden considerar diverses estratègies: Gestió eficient de l'aigua: Implementar mesures per millorar la gestió eficient de l'aigua, incloent la conservació de l'aigua, la reutilització d'aigües residuals tractades, la reducció de pèrdues... Diversificació de fonts d’aigua: Explorar i desenvolupar noves fonts d’aigua, com la dessalinització de l’aigua de mar, la captació d’aigua de pluja, la recàrrega d’aqüífers i la gestió sostenible dels recursos hídrics subterranis. Polítiques i regulacions: Implementar polítiques i regulacions que promoguin la conservació de l'aigua, l'ús sostenible dels recursos hídrics i la protecció d'ecosistemes aquàtics crítics, com ara rius, llacs i aiguamolls. Inversió en infraestructura: Realitzar inversions en infraestructura hídrica, com ara la construcció d'embassaments, sistemes de distribució d'aigua, plantes de tractament d'aigües residuals…

Quins mecanismes ‘extracció, col·lecció, transport i emmagatzematge d’aigua coneixem? Extracció d'aigua subterràniaExtracció d'aigua superficial Recol·lecció d'aigua de pluja DessalinitzacióTransport d'aigua mitjançant canals i canonades Transport d´aigua en camions cisternaEmmagatzematge en embassaments i tancs

Si Singapur pot posar en marxa tots aquests sistemes de gestió de l’aigua per resoldre la seva escassedat hídrica, com és que a Haití no s’estan plantejant mesures similars?Actualment, Singapur no es troba en cap situació de pobresa i no està passant per cap crisi. Ells es poden permetre els materials necessaris per a crear un sistema de gestió d’aigua i de netejar-la, però Haití no té la mateixa sort. Aquest país es troba en una situació de pobresa i pateixen d’una inseguretat alimentària. No tenen suficients recursos com per a fer el mateix que fa Singapur, ja que les seves condicions són molt mes desfavorables.