Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Camila Drubich i Natalia GarciaInstitut Joan BrudieuRecuperació UNITAT 1 de FOLMestre: Enric Usach

la relació laboral i la seva normativa

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

A COMISSIÓ

AUTÓNOMS

FUNCIONARIAT

1. A qui s'aplica el dret laboral?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

Les fonts del dret laboral es classifiquen segons la seva procedència:- Nacionals- Internacionals

2. D'on sorgeixen les normes laborals?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

LLEIS I NORMES AMB RANG DE LLEI.

CONSTITUCIÓ

CONVENIS CO·LECTIUS

CONTRACTE DE TREBALL

COSTUM LABORAL

REGLAMENTS

2.1. Quines són les normes nacionals?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

DRET DE LA UNIÓ EUROPEA

CONVENIS DE L'ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL

TRACTATS INTERNACIONALS

El nostre país és membre de dos organismes internacionals:

2.2. Quines són les normes internacionals?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

NORMES:

En el cas que dues normes es cotradiuen, haurem de mirar el principi de la jerarquia normativa, on diu que les normes de rang inferior no poden contradir el que diu una norma de rang superior.

3. I si dues normes es contradiuen?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

REQUISITS DE NACIONALITAT

- Ser espanyol o tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea.- La resta de persones estrangeres han de disposar de permís de treball.

HI HA DE SER UNA PERSONA:- Major d'edat o una persona emancipada.- Tenir més de 16 anys si els pares donen el consentiment per escrit.- Persones menors de 16 anys poden treballar a espectacles públics (sense cap risc) amb l'autorització dels pares i el director de treball.

4. Qui pot ser contractat?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

TÉ QUE SER UNA PERSONA

- Obligacions.- Poder de vigilància i control.-Poder de direcció.- Poder disciplinari.

HI HA DE SER UN EMPRESARI :- Major d'edat.- Ser espanyol o ciutadà de la UE o estrangers amb certs requisits.

5. Qui pot contractar?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

AVANTATGES- Poses amb pràctica: la productivitat, el compromís i la responsabilitat.- Millora l'ambient laboral.- Resolució de problemes més ràpid.INCONVENIENTS- Dificultat a l'hora de repartir tasques.- Dificultat de coordinació.- Es pot tardar a prendre decisions.

6. És millor treballar en equip?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

CONSEQÜÈNCIESPOSITIVES- Reforçe la cohesió.- Estimula la creativitat.- Incrementa l'aprenentatge.- Es visualitzen problemes en l'organització.NEGATIVES- Disminueix la motivació laboral.-Augmenta la desconfiança.- Elimina el treball en equip.

CARACTERÍSTIQUES- Inevitable.- Inherent.- Útil.- Minimitzable.

7. Com es poden resoldre els conflictes laborals?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

SEGONS EL GRAU DE PERCEPCIÓ-Esta amagat, però es percep que algo va malament.- Es percep clarament que hi ha un conflicte.SEGONS LES PERSONES A LES QUALS AFECTA- Conflicte un treballador i l'empresa per un dret individual.- Conflictes entre diversos treballadors i l'empresa per drets col·lectius.SEGONS EL NIVELL JERÀRQUIC- Afecta el mateix nivell jeràrquic.- Afecta diferents nivells jeràrquic.SEGONS LA MANERA DE SOLUCIONAR-LO - La negociació - Es fan servir mitjans violents.

7.1. Quan parlem de conflictes laboral?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

FASES

FASE D'INTERVENCIÓ

FASE INICIAL

FASE FINAL

FASE DE CONSCIENCIACIÓ

7.2. Com es provoquen els conflictes laborals?

Es divideixen amb 4 fases

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

MEDIACIÓ

ARBITATGE

CONCILIACIÓ

7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

FASE DE NEGOCIACIÓ:

 • Planificació
 • Desenvolupament
 • Acord
 • Tancament
 • Avaluació

TIPUS DE NEGOCIACIÓ:

 • COMPETITIVA (jo guanyo tu perds)
 • COL·LABORATIVA (jo guanyo tu guanyes)
 • SUBORDINADA (jo perdo tu guanyes)

7.4. Per què convé negociar?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

Son els empleats elegits pels seus companys per defensar els interessos de la plantilla del centre de treball

8. Qui representa els treballadors?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

Delegats del personal

Comite empresa

Delegats del personal

8.1. Quans representants te una empresa

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

8.2. A que es dediquen els representants

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

 • Disposen de 15 a 40 hores mensuals de la seva jornada de treball (per tant, so retribuïdes) per dur a terme les seves funcions, sense que calgui justificar el ter hi dediquin.
 • No poden ser sancionats ni acomiadats per desenvolupar les seves funcions o per ex les seves opinions fins al cap d'un any d'haver-se acabat el seu mandat.
 • Tenen prioritat de permanència quan hi ha acomiadaments, suspensions de.com trasllats col·lectius.
 • En cas d'acomiadament improcedent, poden triar entre la readmissió i l'extinció. una circumstància com en l'altra, cobraran els salaris de tramitació.
 • Abans de ser sancionats per falta greu o molt greu, l'empresa está obligada a inicia pedient contradictori què es detalla la falta comesa, la sanció i els arguments de defensa.

8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants?

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

És una agrupació de persones que lluiten pels interesos de tots els treballadors del pais.

8.4 Que son els sindicats

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?

Conveni d'empresa Conveni estatal o de sector

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

Avans de fer la denuncia conve intentrar resoldre-la de manera amistosa

 • Conversant amb la persona encarregada o el departament de personal
 • Posant-la en coneixement dels representats dels treballadors
 • Acudir a un sindict per iformar-se .

9. On puc presentar una denuncia

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

TRIBUNAL SUPREM

JUTJATS SOCIALS

AUDIÈNCIA NACIONAL

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

9.1 A quin trubunal he d’acudir

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

 • Visiteu empreses sense previ avís. L'inspector té la llibertat d'interrogar els treballadors, revisar documents i aturar activitats que comportin risc de provocar un accident
 • Assessorar treballadors i empresaris.
 • Resoldre els conflictes que es denuncien a aquest organisme.
 • Imposar sancions econòmiques a l'empresa, en cas d'incompliment de la normativa laboral

La Inspecció de Treball i Seguretat Social vetlla perquè les empreses compleixin la normativa laboral.

9.2 Que es la inspecció de treball

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

1 ANY

20 DIES

9.3 Quan puc reclamar

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

Advocat d'ofici

Advocat privat

Advocat d'un sindicat

9.4 Quant costa anar de judici

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

 • Un autònom és una persona major d'edat que treballa per compte propi assumint les despeses i el risc de l'activitat. Entre les despeses hi ha el pagament a la Seguretat Social i el cost de les eines necessàries per a l'activitat
 • Un autònom pot treballar per a una empresa o per a un particular, però no cobra per mitjà d'un salari sinó d'una factura quan acaba l'encàrrec.
 • Tampoc no signa un contracte laboral,sinó un contracte mercantil o un pressupost pel servei que ofereix.

9.5. EI fals autònom

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

10. Que es pot fer abans de presentar una denuncia

Amb la finalitat d'evitar la saturacio dels jutjats, l'empresa i el treballador entan obligats a arribar a un acord extrajudicial abans d'imposar una demanda en els tribunals

3.

2.

1.

Els passos que s'han de seguir davant d'un conflicte laboral són els següents:

TAULA DE CONTINGUTS

1. A qui s'aplica el dret laboral?2. D'on sorgeixen les normes laborls? 2.1. Quines són les normes nacionals? 2.2. Quines són les normes internacionals?3. Que pase si dues normes es contradiuen?4. Qui pot ser contaractat?5. Qui pot contractar?6. És millor treballar en equip?7. Com es poden resoldre els conflictes laborals? 7.1. Quan parlem de conflicte laboral? 7.2. Com es provoquen els conflictes laborals? 7.3. Com es pot resoldre un conflicte laboral? 7.4. Per què convé negociar?8. Qui representa els treballadors? 8.1. Quants representants té una empresa? 8.2. A què es dediquen els representants? 8.3. Com s'ha de fer per protegir els representants? 8.4. Què són els sindicats? 8.5. Qui negocia el conveni col·lectiu?9. On puc presenta una denúncia? 9.1. Aquin tribunal he d'acudir? 9.2. Què és la INSPECCIÓ DE TREBALL? 9.3. Quan puc reclamar? 9.4. Quan costa anar a judici? 9.5. El fals autònom.10. Què es pot fer abans de presentar una denúncia?11. Com demostro que l'empres incompleix.

· Contacto

· Equipo

· Datos

· Mapa

· Timeline

· Versus

· Procesos

· Vídeo

· Imagen

· Frase

Normalment, no es pot fer una demanda, ja que és difícil demostrar els fets que es denuncien.Els jutjats socials admeten com a prova els enregistraments de mòbil, fins i tot si s'han fet sense el coneixement de les altres persones que participen en la conversa, sempre que.

11. Com demostro que l'empresa incompleix

¡Gràcies per la vostra atenció!

Advocat d'un sindicat

Cadascun fixa els seus honoraris (la tarifa que cobra), tot i que se sol tractar d'una quantitat fixa més un percentatge de l'import aconseguit en el judici.

-Formen part d'aquesta conversa: és a dir, no es poden gravar converses alienes, sinó només aquelles en què intervinguem i que es refereixin a nosaltres.

Treballadors a comissió

- Cobren en funció de les vendes fetes.- No tenen un contracte de treball, sinó un contracte mercantil regulat pel dret mercantil.

En cas que una norma es pugui interpreta de diferents formes, s'aplicarà la més favorable per al treballador.

IN DUBIO PRO OPERARIO

AUDIÈNCIA NACIONAL

Resol els conflictes col·lectius d'empreses situades a tot el territori nacional

S'han de mantenir els acords pactats, encara que una norma superior estableixi condicions pitjors.

CONDICIÓ MÉS BENEFICIOSA

TRIBUNAL SUPREMO

Resol els recursos anulació contra les sentencies dictades per l'Audiència Nacional I els tribunls superiors de justicia

Normes aprovades per la UE que s'apliquen a tots els estats membres.

Segons la quantitat d’empleats, si el centre te 50 empleats o mes es podra disposar de 5 a 75 integrats

Comite empresa

Si te menos de 50 treballados entre 1 a 3 delegats, i hi han menos de 10 treballadors nomes es por escullir 1.

Delegats del personal

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Resolen els conflictes d'empreses situaciades en una comunitat autonoma

2. Les dues parts són citades en aquest organisme davant un funcionari, en acabar, s'emet un document en què consta si s'ha arribat a un acord o no.Si s'ha arribat a un acord no fa falta anar a judici,en cas contrari, es pot posar una demanda laboral en el jutjat.

3. Mentre dura el tràmit a l'SMAC, es deté el termini que es disposa per reclamar davant el Jutjat Social. Els procediments a I'SMAC són ràpids i àgils, de manera que en un terminide quinze dies o un mes es pot resoldre la reclamació. En canvi, una demanda en un jutjat pot tardar des d'un parell de mesos fins a uns quants anys

Advocat privat especialista en dret laboral o graduat en relacions laborals

N'hi ha que cobren un percentatge de la quantitat que es guanyi en el judici; n'hi ha que cobren pels tràmits efectuats; n'hi ha que cobren per les hores que hi han dedicat, etc.

La constitució posa drets i obligacions, com per exemple el dret d'un salari digne.

NORMA MES IMPORTANT

Són els acords entre dos o més països.

Es el acord entre l'empresa i el treballador.

Funcionariat

- Empleats d'ajuntaments, comunitats autònomes i altres administracions públiques.- Se'ls aplica el dret administratiu, no el dret laboral.

-No és rellevant el contingut dels enregistraments.no podem difondre'ls per les xarxes socials ni deixar que altres persones els escoltin o els mirin

Norma NO escrita que es repeteix al llarg del temps en un determinat sector i es torna un hàbit obligatori.

Les normes de rang major té un contingut mínim que ha de ser respectat per les normes de rang inferior.

NORMA MÍNIMA

Advocat d'ofici

És de franc i el proporciona el jutjat Social a qui el sol·licita. A vegades pot cobrar un percentatge si guanya el judici, però mai si el perd.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Són els pactes entre l'empresa i els treballadors per arribar a millorar les condicions de treball.CONVENI ESTATAL: es negocia entre la patronal i els principals.CONVENI D'EMPRESA: es negocia entre l'empresa i els representants dels treballadors.

Acord negociat entre la patronal i els sindicats més representatius en el qual s'acorden normes laborals que s'aplicaran a un sector professional i que són de compliment obligatori. La comissió negociadora está integrada per un máxim de 30 persones, és a dir, quinze per- sones per cada part.

Conveni estatal o de sector.

Acord negociat entre l'empresa i els representants dels treballadors en el qual s'estableixen normes d'aplicació i que són de compliment obligatori tant per als treballadors com per a l'empresa. La comissió negociadora está integrada per un màxim de 24 persones

Conveni d'empresa

Cap empleat NO pot renunciar als drets que li diuen les normes.

IRRENUNCIABILITAT DE DRETS

1. Un empleat que vol interposar una denúncia en el Jutjat Social ha d'acudir abans a I'SMAC de la seva comunitat autònoma i presentar la reclamació. El document que es redacta s'anomena papereta de conciliació.

Per desacord amb un acomiadament, canvis en el contracte, incompliments de l’empresa…

Vint dies laborals

8.2. A que es dediquen els representants

• Negociar el conveni col·lectiu d'empresa. • Vigilar que es compleixen les normes laborals i de prevenció de riscos. • Iniciar demandes col·lectives, és a dir, denunciar davant la Inspecció de Treball o el jutjar social la vulneració dels drets de diversos treballadors.

Fan normes obligatòries per als països d'aquesta organització, posant drets bàsics per als treballadors de tot el món.

Treballadors autònoms

- Treballen per compte propi. - Estan protegits per l'Estatut del treball autònom. - No tenen convenis col·lectius ni signen contractes de treball.

Normes elaborades pel Govern que desenvolupen o complementen una llei ja existent.

Per reclamacions economiques pendets de cobrament, salari, hores extres, indemnitzacions…

Un any

 • Lleis orgàniques: regulen els drets fonamentals.
 • Lleis ordinàries: regulen la resta de les matèries.

-No s'hagin fet servir mitjans Il·legals, com ara punxar un telèfon o amenaçar l'altra persona perquè digui alguna cosa.

Si hi ha dues normes que porten el mateix tema, s'aplica la més favorable al treballador.

NORMA MÉS AFAVORABLE