Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

חדר בריחח"י

מי כיבה את האור

התחל

חברת החשמל אגף משאבי אנוש.הדרכה, גיוון והכלה

חושך ירד על כפר אחים ויש 200 לקוחות ממתינים במוקד

המשך

עליכם לענות על השאלות לגלות מי גרם לתקלה

חייב להחזיר את האור

שימו

החזרת החשמל תלויה בכם ובמסמך בביפ

המשך

נעול

נעול

נעול

משימה 1

נעול

נעול

נעול

נעול

ירושלים

גולן גליל

שפלה

לאיזו נפה שייך כפר אחים

רמז

נשאל אם גם אצלו אין חשמל

נקים תקלה

עליו לפנות למוקד 106

הלקוח טוען שהפנס בקצה הרחוב שלו לא עובד מה נסביר

עליו לפנות ל106

חייב רישיון חשמלאי

החשמלאי צריך להיות נוכח בתקלה וזמין

מתקשר החשמלאי של העיריה ואומר שיש תקלה בתאורת הרחוב איך נפעל

נעול

נעול

נעול

נעול

נעול

נעול

משימה 2

במקרה של מפגע ניתן להקים עם דרכון מספר 103

חייב הסכם

במקרה של מפגע ניתן להקים עם דרכון מספר 1003

מתקשר לקוח וטוען שיש עמוד שעולה באש ליד הבית שלו אבל אין לו הסכם איך נקים תקלה

תקלה פרטית

להרים את כל המפסקים ולבדוק אם מפסק נפל

להוריד ואז להרים את כל המפסקים לבדוק מפסק ליד המונה

לקוח תלת פאזי ואין לו חשמל בסלון מה ננחה אותו

שלט אזהרהמספר עמוד עם אותיות ומספרים

שלט אזהרה, מגן טיפוס ומספר עמוד

מהם סימני הזיהוי שאכן מדובר בעמוד חשמל

שלט אזהרה מגן טיפוס ועמוד מעץ

נעול

נעול

נעול

נעול

נעול

משימה 3

מופיעים שלושתL

שלושת הLחסרים

חסר Lאחד

איך ניתן לזהות חוסר פאזה בקוד מונה 496

מפסק ליד המונה

לוח מפסקים ומונה

לוח מפסקים ושקעים

איזה ציוד אינו באחריות חברת החשמל

נעול

נעול

נעול

משימה 4

חיבור תלת פאזי מחובר לעמוד אחד

חיבור חד פאזי מאפשר להשתמש ביותר מכשירים

חיבור תלת פאזי מאפשר להשתמש ביותר מכשירים ויתכן חשמל חלקי

מה ההבדל בין חד פאזי לתלת פאזי

נבדוק האם יש לו מונה אלקטרוני

שיבצע בדיקת מפסקים

מדובר בתקלה פרטית

ללקוח יש גודל חיבור 25 אמפר (חד פאזי) ואין לו חשמל בחלק מהבית מה נסביר לו

נעול

נעול

משימה 5

נבצע בדיקת מפסקים ובמידת הצורך נקים תקלה

נפנה לחשמלאי

נבדוק אם קיימת תקלה באזור אם לא נפנה לחשמלאי

200*3 מתקשר לקוח עם גודל חיבור

תקלה מסכנת חיים

ביטול תקלה

ביטול תקלה או הקמת תקלה מסכנת חיים

מתי נציג פונה לצוות נמ"ת

תוך שעתים

שעה וחצי

תוך שלוש שעות

הלקוח גר בכפר אחים תוך כמה זמן יגיעו אליו לתקלה בדירה

משימה 6

תוך שעתים

שלוש שעות

שעה וחצי

תוך כמה כמה זמן נגיע לתקלה אזורית אם לא רשום בביפ צפי

52

58

58.07

מהי עלות החלפת נתיך

216

המשך

תזכרו את הקוד

להתקשר לכיבוי אש

לברוחנקים תקלה וניידע את נמ"ת

להישאר ברכב, נקים תקלה וניידע את נמ"ת

הלקוח פגע בעמוד חשמל מה עליו לעשות

אם הפחת קופץ עליו לקרוא לחשמלאי

מגן מפני התחשמלות אם הפחת קופץ התקלה מצד חברת חשמל

מגן מפני התחשמלות אם הפחת לא קופץ התקלה מצד חברת חשמל

מה תפקיד ממסר הפחת ואיך הוא מסייע לנו לזהות האם מדובר בתקלה מצד חברת החשמל

יש ללחוץ על הפחת

משה שחשוד במג"ח גרם לתקלה בחשמל 555

המשך

יש להרים את המפסק הראשי

כל הכבוד הצלחת להדליק את האור

חברת החשמל אגף משאבי אנוש.הדרכה, גיוון והכלה

תשובה לא נכונה

נסה שוב

רמז