Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

A ONU e os cumios da terra

Soy un subtítulo genial, ideal para dar más contexto sobre el tema que vas a tratar

wow

¡Vamos!

Índice

Que e a ONU

Problemas ambientais

Cumios da terra

Que e a ONU?

As suas siglas significan Organización de Nacions Unidas e unha organización internacional en 1945 tras a segunda Guerra mundial co obxetivo de "perservar as xeraciones futuras".

Problemas ambientais

A gravidade dos problemas ambientais levou a ONU a promover diversas conferencias internacionais sobre o medio ambiente.Debido a unha triple crisis planetaria do cambio climático, como perdida de biodiversidad y contaminación y residuos a economía global consume cada vez mais recursos naturais, mentras que o mundo non vai por vo camiño para cumprir os Obxetivos do Desarrollo Sostible.

cumios da terra

A primeira que abodou a súa defensa de forma global foi o Cumio da Terra de Stokholm (Estocolmo) celebrada en 1972.Dende enton celebraronse outros cumios.Neles, estableceuse o principio de desemvolvemento sostible; impulsaronse acordos internacionais; e sentáronse as bases do Dereito Ambiental Internacional.Ademais,crearon espazos naturais protexidos a nivel mundial.