Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

TAUMÀTROP, PERCEPCIÓ DEL MOVIMENT

MATERIALS

  • Cartolina
  • Tisores
  • Llapis de colors
  • Fils
  • Agulla o punxó

TAUMÀTROP, PERCEPCIÓ DEL MOVIMENT

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Descobrim el taumàtrop. Expliquem als infants què és i com funciona.En primer lloc, fem un cercle a la cartolina, el més perfecte possible, i el retallem. A continuació fem els dibuixos, un a cada cara de la cartolina. Els dibuixos han de poder-se fusionar i tenir certa coherència. A més, la imatge d’una cara ha d’estar invertida respecte al de l’altre cara.Tallem dos trossos de fil o cordill d’igual longitud.Fem dos forats a ambdós laterals de la cartolina, i passem el fils per aquests forats. Als extrems dels fils, hi fem un nus per formar una nansa.Agafem el taumàtrop per la nansa i rotem el disc sobre sí mateix per enrotllar el fil. Després, agafem els dos cordills i deixem girar el disc lliurement. Observem com les dues imatges de cada cara del disc se superposen i donen un efecte de moviment.

5

6

TAUMÀTROP, PERCEPCIÓ DEL MOVIMENT

Per capturar el moviment, abans que existissin les càmeres de vídeo es feien servir tècniques de percepció del moviment. Un dels primers invents creats fou el taumàtrop. El taumàtrop és una joguina òptica que aprofita l’efecte de la persistència de la visió o persistència retiniana per crear il·lusions de moviment; és un disc petit, aguantat per dos cordills lligats a cada un dels seus costats. Es dibuixa una imatge en cada una de les cares del disc i s’utilitza de tal manera que, quan es fa girar el disc, les dues imatges apareixen sobreposades.La persistència de la visió és l’habilitat que té l’ull de retenir una imatge durant aproximadament 1/20 segons després que hagi desaparegut. A mesura que el taumàtrop gira, la sèrie de flaixos ràpids són interpretats per l’ull com una sola imatge contínua. Alguns exemples de taumàtrops són un arbre amb les branques pelades en una banda i amb fulles en l’altra. Un altre exemple és l’ocell en una banda i la gàbia en l’altra.

EXPLICACIÓ

TAUMÀTROP, PERCEPCIÓ DEL MOVIMENT

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

TAUMÀTROP, PERCEPCIÓ DEL MOVIMENT