Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

Programem amb Micro:bit

MATERIALS

  • Placa Micro:bit
  • Tauletes tàctils/Ordinadors
  • Adaptador USB (en cas de fer servir tauletes tàctils)
  • Connexió a internet
  • Connectors USB

Programem amb Micro:bit

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Programem la placa Micro:bit. Expliquem als infants que la placa Micro:bit disposa de sensors de moviments i d’un acceleròmetre. Programarem la placa perquè funcioni com un dau.Necessitarem tres blocs principals. Un per a programar la placa en resposta a l’agitació, un altre per a escollir un nombre aleatori de l’1 al 6, i un últim per a mostrar el número en pantalla (com a dígit o com a dau).Comprovarem que el nostre dau funciona.Seguim treballant amb la placa Micro:bit. Aprofitem els sensors de temperatura i de llum que integra. Programem la temperatura i comprovem si canvia en diferents estàncies de l’aula i a l’exterior.El sensor es troba a la part del darrere on hi ha el processador. Per tant, hem de vigilar de no tapar-lo, especialment en el cas de la temperatura, perquè la faríem variar.Per conèixer la intensitat de llum, crearem primer una variable, que serà «lectura». Podem demanar que ens l’ensenyi de forma quantitativa amb una barra o ens mostri el valor en dígits.

5

Programem amb Micro:bit

La placa Micro:bit ve equipada amb sensors i actuadors integrats, com l’acceleròmetre, que és un sensor que mesura l’acceleració de la placa en els tres eixos: X, Y i Z. L’acceleròmetre determina moviments i canvis d’orientació de la placa, de manera que ens serveix per simular un dau quan movem la placa.També conté un magnetòmetre, una brúixola digital, que mesura la intensitat i la direcció del camp magnètic de la terra. Ens ajuda a orientar la placa cap a una direcció concreta.El sensor de temperatura, que es troba a la part posterior de la placa, permet mesurar la temperatura ambient. La placa Micro:bit també conté 25 leds que poden presentar informació visual i, alhora, són sensors de llum.A més dels propis sensors de la placa, té pins d’entrada i de sortida (GPIO) per connectar altres elements externs, com sensors addicionals. També conté dos botons (A i B), que es poden utilitzar com entrades interactives per controlar programes i jocs.I, finalment, té una ràdio Bluetooth integrada que li ofereix la capacitat de comunicació sense fils amb altres plaques Micro:bit o amb els mòbils.Tots aquests elements ofereixen un ventall molt gran de possibilitats en la creació de projectes.

EXPLICACIÓ

Programem amb Micro:bit

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

Programem amb Micro:bit