Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

DESCOBRIM L'SCRATCH

MATERIALS

DESCOBRIM L'SCRATCH

  • Ordinador
  • Connexió a internet

  • Web Scratch

  • Fitxes educatives Scratch

  • Tutorials

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Descobrim les possibilitats de l’Scratch. Mostrem als infants jocs programats amb Scratch des de la web de Scratch del MIT. Podem deixar temps perquè investiguin com estan fets. Un cop s’han familiaritzat amb els blocs, es plantegen petits reptes:Moure un personatge amb les fletxes.Moure un personatge de manera automàtica.Canviar el fons en un temps determinat o quan es toca un objecte. Afegir noves variables: temps, vides, puntuació.

DESCOBRIM L'SCRATCH

L’Scratch és un entorn de programació visual que permet crear animacions, jocs i interaccions a partir de blocs d’instruccions. Permet desenvolupar habilitats mentals a través de l’aprenentatge de la programació sense tenir coneixements profunds de codi. Els infants aprenen conceptes relacionats amb els ordinadors i altres habilitats relacionades amb les noves tecnologies. Scratch, en l’àmbit de l’enginyeria informàtica, vol dir reutilitzar codi. Aquest codi es pot fer servir per altres propòsits, o es pot combinar fàcilment per adaptar-lo a nous escenaris, una característica clau de Scratch. Qualsevol persona usuària pot treballar sobre projectes públics que han estat desenvolupats per altres usuaris.El programa disposa tant de recursos per a la docència, com de recursos per a l’alumnat per guiar tots dos col·lectius en la seva tasca a través d’Scratch.

EXPLICACIÓ

DESCOBRIM L'SCRATCH

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

DESCOBRIM L'SCRATCH